Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, august 2018

  • Krf velger rødt i Arbeidslivspolitikken

    02. August 2018

    Henrik av Navarra ble kjent for å forsake sin protestantiske tro for kongedømmet i Frankrike. "Paris er vel en messe verd", sa han. Talerstolen i Fellesforbundet, bør ikke bli det alter Krf ofrer det borgerlige samarbeid på.

    Les mer