Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Verdiskaping i n'te potens

12. Februar 2016

Bilde1

 

Kruse Smith og Strømme Stiftelsene inviterer til en kraftsamling  om betydningen av sosialt entreprenørskap, næringsliv og samfunnsansvar. Jeg er heldig å få være med. Heldig, fordi det er spennende å se hvordan eierskap, fokus på bunnlinje og forvalteransvar løftes frem som mer enn bare å drive butikk. Heldig, også fordi det er mye å lære av innledere og deltakere med erfaring og vilje til å vise vei. Corporate Social Responsibility (CSR), som det heter på fint, har lenge vært løftet frem, som noe alle ansvarlige bedrifter bør være opptatt av. Ofte har det gitt seg utslag i veldedig innsats fra firmaet og deres ansatte. Det er fint, men det bør helst være mer. Det er dette som er tema på arrangementet i Kristiansand.

Sissel Leire, som styreleder i Kruse Smith Entreprenør og 3 generasjons eier, stiller seg spørsmålet om hvordan hun og firmaet kan bidra til å løse utfordringer samfunnet står ovenfor innen miljø, byutvikling, sosiale og demografiske endringer. Hennes utfordring er, å forene engasjement og samfunnsansvar med ansvaret for  900 ansatte, og kravet til  sunn og lønnsom drift.  Som en stor eiendomsutvikler og entreprenørbedrift, falt det naturlig for Sissel å engasjere seg  i utvikling av nye sosiale bofellesskap- Gaining By Sharing. Erfaringene herfra, og ønsket om å løfte frem Samfunnsansvar og Sosialt Entreprenørskap som bærende ide, ligger til grunn for arrangementet. Strømmestiftelsen har i alle år hatt dette i sitt verdigrunnlag, og det har  slått ut i et voldsomt engasjement og innsats for å sette folk i stand til å skape sin egen arbeidsplass- Jobbskaper Som styremedlem i Kruse-Smith konsernet, opplever jeg at arbeidet med slike verdier skaper identitet, motivasjon og stolthet hos de ansatte.

I oktober i fjor, så jeg på nært hold hvordan butikk, jobb og veldedighet i skjønn forening, gav sysselsetting til noen som trenger en støtte inn i arbeidslivet. Innsatsen deres ble til sykler, frihet og glede til forventningsfulle barn og ungdom, som ellers ikke hadde råd til det. Det skrev jeg om i bloggen om  Jack the Bikeman. Kirkens Bymisjon er kreative, og tilbyr muligheter til å engasjere seg i tilsvarende aktiviteter her hjemme. Suksessrike Hitec Vision har tatt Paahjul inn i sin portefølje av bedrifter. Og, i Kristiansand startet Kirkens Bymisjon like godt opp  en syklende mobil kaffebar

Jeg er også begeistret for NHO prosjektet Ringer i Vannet. Det er et prosjekt, hvor bedrifter som ønsker å ta ansvar for å tilby jobb til mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, får støtte og bistand til det. Det er selvsagt  i bedriftenes egeninteresse å skaffe seg egnet arbeidskraft. Men, de som deltar utøver også et stort og viktig samfunnsansvar, for å hjelpe de som trenger det inn i arbeidslivet, eller tilbake til jobb. I ulik grad vil det å bære samfunnsansvar i seg selv være butikk, men jeg tror unge mennesker vil velge seg til bedriftene, som viser hvordan virksomheten deres står i en sammenheng og tar ansvar. I kampen om de kloke hodene er det selvfølgelig et konkurransefortrinn.

Jeg er heldig, fordi gjennom arrangementer som dette, kan vi løfte bevisstheten om hvordan næringsvirksomhet, samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap skaper verdier. Verdier, som selvsagt må kunne uttrykkes i lønnsomhet på bunnlinjen for å  være bærekraftige, men som gir verdiskaping i n’te potens for alle engasjerte når de lykkes.

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 184 other subscribers