Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, januar 2016

  • Hovedveien ut av arbeidslivet

    09. Januar 2016

    Simen Marcussen, Frischsenteret, sier at, Arbeidsavklaringspenger er Hovedveien ut av arbeidsmarkedet. Da må trafikken snus. Det er jeg opptatt opptatt av. LO har lenge varslet pensjonskamp i Hovedoppgjørene. Regjeringen bør møte det med å invitere alle til en ny dugnad, som gir arbeidet retning, og målet må være å få folk over i jobb og bort fra Hovedveien ut av arbeidslivet.

    Les mer