Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, april 2016

 • Knall og fall i Bonn

  24. April 2016

  Til tirsdag er det 30 år siden Tsjernobylulykken. Først et par dager etterpå, innrømmet makthaverne i denne sovjetiske vasallstaten, hva som hadde skjedd og omfanget av katastrofen. De første varsler gikk, da en medarbeider på Forsmark atomkraftalegg utløste strålingsalarmen. Det var ikke noe galt der, men han dro med seg inn radioaktivt nedfall på skoene sine. Den 29 april om kvelden gikk alarmen i hele Europa.

  Les mer
 • Ambisjon for Sørlandet

  17. April 2016

  Da Fredrik den 3, ble utropt til enevoldskonge over Damark og Norge, fikk vi den nye Amtsinndelingen i Norge av 1660. Det som da ble kalt Agdesiden, herav også Agder, tilsvarte stort sett det som nå heter Aust og Vest Agder. Mens enevoldskongen påberopte seg å regjere av Guds Nåde, er det ikke så lett å finne kilden til inspirasjon for delingen av Agdesiden inn i to relativt små fylker i 1918.

  Les mer
 • Verdier er mer enn penger

  03. April 2016

  Tidligere i uka, ledet jeg en fantastisk konferanse i de ærverdige gamle lokalene til Privatbanken i Kristiansand. Banken mellom søylene er borte. Den tidligere fondsavdelingen og direktørkontorene er gjort om til tidsmessige møtelokaler. Det sier sitt om endringene i finansverdenen, at resten av bankbygningen nå huser byens McDonalds restaurant. Filantropi eller samfunnsansvar. Spiller det noen rolle? Denne konferansen ble i alle fall en vekker for mange. Dagen i Kristiansand, ble en praktisk innføring i hva den enkelte, bedriften eller organisasjonen kan bidra med.

  Les mer