Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, juni 2016

 • Europa forvitrer - styrke til Norden?

  24. Juni 2016

  Britene har talt. Prosessen med å forlate EU starter. Det skjer i en tid hvor Unionens yttergrenser er satt under press. Flyktningekrisen er en realitet, og samtidig er det store folkemasser i bevegelse fra afrikanske land mot drømmen om en bedre fremtid i Europa. Den økonomiske veksten er lav, og motstanden mot en stadig sterkere politisk integrasjon, innenfor rammene av EU, er økende i mange land.
  Hvis strukturene rundt oss forvitrer, bør vi ikke da sikre samarbeidet, tryggheten og naboskapet i våre nærområder? Se til Norden, sier jeg.

  Les mer
 • Norges ansikt i endring

  11. Juni 2016

  Landets offisielle statistikk kan vise oss mye i tall, ord og bilder. Vi ser hva som skjer og forventes å skje i Norge. Innvandring er et av de fenomener som sterkest påvirker leveforholdene i landet vårt, og hvordan vi kan mestre fremtidig vekst og velferd. Fra midten av nittitallet, og frem til i dag, har vi opplevd en formidabel vekst i innvandringen til Norge.

  Les mer