Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, februar 2023

  • Nå må det være slutt, Jonas

    19. Februar 2023

    To ganger har Bystyret i Kristiansand med klart flertall sagt nei til å splitte opp igjen kommunen, etter den ble sammenslått med de tidligere nabokommunene Søgne og Songdalen. Nå må Statsministeren og AP statsrådene sette seg inn i og forstå faktagrunnlaget, utarbeidet av Statsforvalteren, og ta innover seg Kristiansands Nei! Nå må det være slutt, hold fingene fra fatet fra fatet og kommunen vår, Jonas.

    Les mer