Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, januar 2022

  • "Vi står i fare for å miste vårt demokrati"

    09. Januar 2022

    Motsetningene, mistroen, mistilliten og sinnet synes å styre ordskiftet i USA. Ikke bare der, men også i sosiale medier og uredigerte ekkokammer her hjemme piskes negative følelser opp. Uvitenhet, løgner og halvsannheter brukes til å skape forakt for institusjonene og våre folkevalgte. Konstruktiv debatt, tillit og mulighetene for å nå hverandre med argumenter på tvers av uenighet forvitrer raskt. Måtte vi igjen heller hente klokskap fra Abraham Lincoln- "Do I not destroy my enemies when I make them my friends"

    Les mer