Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

"Vi står i fare for å miste vårt demokrati"

9. Januar 2022
https://www.flickr.com/people/9555120@N08

 

Vi må lytte til Carter

“Vi står overfor en reell fare for sivil strid og tap av vårt dyrebare demokrati”, slik skriver tidligere President Jimmy Carter i New York Times på ettårsdagen for mobbens storm av Kongressen i USA. Det må vi lytte til- vi har mye å tape.

De av oss, som håpet dette nedrige angrepet på USAs folkeforsamling ville tjene til å få det republikanske partiet til å finne tilbake til sine røtter og demokratiske idealer har til nå tatt feil. Under  markeringen  av årsdagen for angrepet, og hedringen av minnet om de som døde under tumultene, var det knapt representanter fra partet tilstede i Kongressen. Det føyer seg inn i den lite ærerike arven etter Trump, som i sårhet stolthet og fornektelse av valgnederlaget, stakk seg unna innsettelsesseremonien for Joe Biden, som Amerikas lovlig valgte nye leder.

Picture attributed Tyler Wikicommons

 

Av folket, ved folket og for folket

At Carter bruker så sterke ord, som at demokratiet i USA står i fare, får det til å gå kaldt gjennom årene. Det kommer fra den tidligere President, øverstkommanderende for de amerikanske styrkene og leder av den frie verden gjennom NATO. Det bør ringe, som alarmklokker også hos oss i Europa, og alle som bygger sin trygghet på at USA vil forsvare frihet, rettsikkerhet, folkestyre og frie valg. Abraham Lincolns parti, Reublikanerne, og alle andre burde hente frem igjen hans definisjon av demokrati-  “Government of, by and for the people”

I en rekke stater som Texas, Arizona, Florida og andre, har republikanske flertall foreslått, og fått vedtatt en rekke innstramminger i valglovene. Under dekke av å gjøre valgene tryggere er hensikten og effekten, at det blir vanskeligere å få avgitt stemme, og folks relle muligheter til deltakelse i demokratiet snevres inn. Godkjennelse av valgene forsøkes også flyttet fra valgstyrene, og de som er satt til å overvåke at det går rett for seg, og inn i delstatsforsamlingene. Faren er at valgresutatene kan bli underkjent utfra flertallssammensettingen, fremfor det objektive dokumenterte resultat av opptellingen, slik faktisk Trump og mobben forsøkte å presse Mike Pence og Kongessen til i fjor.

 

Sinne, forakt og løgner sår misttillit

Motsetningene, mistroen, mistilliten og sinnet synes å styre ordskiftet i USA. Ikke bare der, men også i sosiale medier og uredigerte ekkokammer her hjemme piskes negative følelser opp. Uvitenhet, løgner og halvsannheter brukes til å skape forakt for institusjonene og våre folkevalgte. Konstruktiv debatt, tillit og mulighetene for å nå hverandre med argumenter på tvers av uenighet forvitrer raskt. Måtte vi igjen heller hente klokskap fra Abraham Lincoln- “Do I not destroy my enemies when I make them my friends”

Carters råd for å unngå å miste vårt dyrebare demokrati er det samme. Vi må alle jobbe for bygge tillit, fokusere på det som forener og søke å vinne venner og allierte for å redde de verdiene USA, den frie verden og vårt demokrati bygger på!

God Søndag !

 

 

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 290 other subscribers