Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, mai 2022

  • Frigjøringsdag i bomberegn

    08. Mai 2022

    Det er frigjøringsdag. Det norske flagg vaier fritt i vinden, og aldri har jeg følt sterkere takknemligheten over å være i et fritt, uavhengig land, hvor folket i frie valg velger sine ledere og bestemmer sin fremtid. I dag heiser jeg heiser symbolsk også ukrainske flagg, ber om fred og håper de redde, skadde og landflyktige igjen må få føle gleden over å heise sitt flagg i frihet fra frykt, og glede over retten til selv å bestemme over eget land og fremtid.

    Les mer