Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, september 2019

  • Ta ansvar - skap orden og tillit!

    15. September 2019

    Ta ansvar- skap orden og tillit! Det er mitt klare budskap til de mange som finstuderer valgprotkollene, og veier mandater på gramvekt, for å avgjøre stemmevekten når ordførere skal velges, utvalgsledere og posisjoner fordeles, rundt om i våre kommuner og fylkesting.

    Les mer