Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, september 2022

  • Post Pandemi reise-blues

    18. September 2022

    Jeg gripes av Post Pandemi-reise blues. Hele registeret av begrunnelser for at flyene ikke går som tenkt tas i bruk. Reiselivet og flyselskapene er i gang, men mye er fortsatt i ulage.

    Les mer