Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arkiv, september 2020

  • Korona i lufta-Europa isolert

    27. September 2020

    Fog in the Channel- Continent cut off. Slik lød det i en mye sitert britisk avisoverskrift i mellomkrigstiden. Nå er det Korona i lufta og Europa er isolert.

    Les mer