Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Nå må det være slutt, Jonas

19. Februar 2023

Nei til å bryte opp igjen Kristiansand kommune. To ganger har Bystyret i Kristiansand med klart flertall sagt nei til å splitte opp igjen kommunen, etter den ble sammenslått med de tidligere nabokommunene Søgne og Songdalen. I Hurdalsplattformen heter det – “Regjeringen vil oppløse tvangssammenslåtte kommuner, som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1 juli 2022”. Kristiansand har ikke søkt om dette, men to ganger sagt klart fra- dette vil vi ikke.

Sist skjedde det i Bystyret denne uken . Etter at Statsforvalteren i Agder har lagt frem et faktagrunnlag for en evt. Folkeavstemming om saken, sier 44 nei til en slik ny avstemming og bare 27 sier ja. Det kan komme til å koste opp mot 400 millioner kroner å gjennomføre en oppsplitting. Det er som om ikke de voksne i Regjeringen var hjemme da den nyslåtte Kommunalminister Gjelsvik i juni tok turen til Søgne for å besøke Protest og Facebook gruppa- Vi som vil ha Søgne kommune tilbake.

Yr av glede kunne Statsråden fortelle at Regjeringen ville få utredet deling av kommunen, som nettopp begynner å finne sammen etter en arbeidskrevende og kostbar sammenslåing. Han hadde ikke en gang funnet Ordføreren i Kristiansand verdig en melding og varsel, men pressen på slep det hadde han. Det var respektløst, i strid med all god partiskikk i Arbeiderpartiet, i strid med alminnelig folkeskikk og i strid med Regjeringens egen Hurdalsplattform.

Nå er utredningen gjort. Uansett hvem som ender opp med regninga. De 400 millionene en oppsplitting kan koste kunne virkelig heller bli brukt til å styrke tjenestetilbudene til alle deler av befolkningen i de ulike geografiske deler av kommunen, og for en tryggere hverdag for barn og unge.  “Det er vanskelig å finne passende ord for byrden regjeringen legger på byens innbyggere, på våre ansatte, pasienter, skoleelever og andre, sa Mette Gundersen tidligere varaordfører, statssekretær og ledende AP politiker.

De eneste som tror de kan høste gevinst er Senterpartiets leder Vedum og Senterpartistatsråden Gjelsvik. De slår politisk mynt på å tråkke  på sin egen Regjeringserklæring. Det må være en premie med bitter bismak for Statsministeren og regjeringskollegene fra Arbeiderpartiet. Ikke bare viser Senterpartiet manglende respekt for Hurdalserklæringen , men de tråkker  tråkker på APs egen ordfører, Bystyreflertallet og regionens interesser.  Kommunenes Sentralforbunds storbynettverk, hvor også Raymond Johansen AP i Oslo, Rita Ottervik AP i Trondheim og Kari Nessa Nordtun AP i Stavanger er med, sier rett ut at Regjeringen handler i strid med Tillitsreformen. De er sterkt kritiske til hvordan Støre, Vedum og Gjelsvik svikter sitt eget regjeringsgrunnlag, og reiser tvil om fremtiden til det lokale selvstyret.

Nå foreligger det faktagrunnlaget for en eventuell folkeavstemming, som Gjelsvik bestilte. Det er lest, forstått, og lagt til grunn av flertallet i Kristiansand Bystyre. De sier nei, og ber Regjeringen stanse en videre tidsødende, kostbar og uønsket prosess, som kunne føre til en eventuell oppdeling av kommunen.

Nå må også Statsministeren og AP statsrådene sette seg inn i og forstå faktagrunnlaget, og ta innover seg Kristiansands Nei! Hold fingene fra fatet og kommunen vår, Jonas. Bygg på Tillitsreformen, slå Hurdalsplattformen i bordet i Regjeringskonferansen og stans Vedum og Gjelsviks egenrådige og samfunnsskadelige markeringsiver. Statsministeren bør se til Kristiansands Byvåpen og motto- “ Causa Triumphat Tandem Bona” heter det- den gode sak seirer til slutt. Det tror jeg på, og nå må det være slutt.

God SøndagFølg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 307 other subscribers