Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Mot en nyere verden

30. Mai 2018

Neste uke er det 50 år siden RFK ble skutt. I bokhylla har jeg et slitt eksemplar av hans valgmanifest – “Mot en nyere verden”. Han hadde partiets nominasjon, til å lede an i Presidentvalgkampen, i lomma. Det var særskilt tre tema, som gikk igjen i hans visjoner mot en nyere verden. Disse var innsats for å få avsluttet Vietnam krigen, kamp mot raseskillene og for likestilling hjemme og ute.

Boka starter med Arkimedes kjente ord- “gi meg et fast punkt og jeg skal flytte jorden”. I det oppsummerer han sitt politiske credo. Alt er mulig. Verden kan bli et bedre sted. Målet for politikken må være å gjøre det også. I mål kommer vi nok aldri, men vi må sette oss målene og arbeide frem mot dem. Vi må ville de anstrengelser det tar å bygge tillit, samarbeid, respekt og eierskap til felles mål. I slike spørsmål var RFK en internasjonalist, en idepolitiker, men også en pragmatiker villig til å investere i tillitsbygging mellom menesker og nasjoner.

Han fikk ikke fullføre sitt løp. Det ble ingen innsettelsestale å kunne sitere fra- men det ville garantert ikke blitt –“Only America First”

Kontrastene til den sittende presidenten kan ikke bli større. Han hadde ungdommen med seg, budskapet var en invitasjon til å bli med å bygge landet og en nyere verden. Idealene var likeverd, tillit og sameksistens. Vi – ikke de og oss! Han advarte mot de ekstreme politiske krefter, enten de var inne i hans eget land eller representert ved kommunismens apetitt på revolusjon og ensretting. Om de ekstreme, sa han

  • The evil is not what they say about their cause, but what they say about their opponents.

Han var nok forut sin tid. Men, hadde neppe sett for seg hva denne advarselen fra 1964 sier om dagens President, og hans twittergift @realDonaldTrump. Dette kunne vært Bobby Kennedys innsettelsestale– en tale om håp, ungdom, plikt og rettferdighet. Det fikk meg til å tro på politikk, og at det nytter å å rette sine krefter og innsats inn  mot en nyere verden. 6 juni 1968 stanset en forvirret morder hans livsverk. Under et enkelt hvitt kors på Arlington fikk han hvile. Jeg har fått vise respekt, stått ved graven og lagt mine blomster på.

Mot dagens retorikk fra det Hvite Hus, la oss løfte frem idealene og håpet, som RFK og hans tid gav oss. De er det faste punkt som gir kraft til å flytte jorden.

May he rest in Peace.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 219 other subscribers