Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

CSR - Butikk med sosial samvittighet og mening?

25. Mars 2017

Ethvert selskap med respekt for seg selv, smykker seg med det politisk korrekte “Buzzword”, Corporate Social responsibility(CSR) . Bedriftens samfunnsansvar, er det mer enn et munnhell?. Ja, jeg tror det. Kapitalisme  med sosial samvittighet og målrettet samfunnsinnsats som motvasjon for eiere og ansatte  er ingen motesak. Vi har hatt det til alle tider. I Norge er Hans Nielsens Hauge, og alle bedriftene og virksomhetene, som vokste opp i hans fotefar et godt eksempel. Som  styremedlem i Kruse Smith AS, ser jeg hvordan familien Leire, gjennom etablering av sin Kruse Smith Stiftelse gir mål og mening til virksomheten og de ansatte, utover det å strebe etter gode resultater for entreprenørvirksomheten alene.

Sammen med Strømmestiftelsen, DNB og Kruse Smith samler vi for annen gang rundt 200 deltakere til seminar, work-shop og ide myldring rundt temaet. Det blir et fantastisk arrangement i seg selv, men det er ikke målet. Vi vil gjennom innlegg, inspirerte historier om hvordan CSR kan operasjonaliseres og hva du kan gjøre, vise at sosial samvittighet og samfunnsansvar er god butikk. Overskudd på en slik ideell bunnplanke er det beste verktøy for å være med å gjøre verden til et litt bedre sted.

Trippel bunnlinje er uttrykk for at virksomhet bør sette seg mål og dokumentere resultater langs tre ulike akser, eller bunnlinjer. Selvsagt økonomisk resultat eller profitt, som nødvendig krav for å overleve å vokse. Men, også samfunnsansvar, hvordan bedriften oprerer i forhold til ansatte, lokalmiljø og samfunn. Til slutt, også hvordan bedriften påvirker miljøet i positiv eller negativ retning. Professor John Elkington, var den første til å snakke om trippel bunnlinje. Det presenterte han i 1994, som nye og nødvendige mål for all økonomisk virksomhet. Han foredrar og innleder til samtale og debatt i Kristiansand, og jeg gleder meg til å lede deltakerne gjennom en dag med ham og andre  engasjerte foredragsholdere, som  Henrik Syse, Christian H.Thommessen, Nicolai Tangen, Geoff Kendall og mange andre.

Måler vi langs de tre ulike aksene, kan det selvsagt også avsløre de som ikke bidrar positivt. Som forbrukere vil vi snu ryggen til selskaper, som ofrer samfunnsansvar og miljø for kortsiktig profitt. Motsatt vil vi både som forbrukere og investorer søke å investere i og kjøpe produkter og tjenester, fra de som dokumenterer å løfte verden fremover. Filantropi er fint. Gaver og bidrag som hjelper andre til et bedre liv, opplevelser og utdannelse er viktig. Vel så viktig er det for meg, at næringsvirksomhet med fortjeneste for øye bygger samfunn, skaper arbeid og legger miljøhensyn til grunn for butikken. Strømmestiftelsen har skjønt det, gjennom mikrofinansiering og Jobbskaper kampanjen etableres næringsvirksomhet i det små, og mange er de som har fått hjelp til å stå på egne bein.

I 1987 ble to kolleger og jeg ansatt som ny konsernledelse i tradisjonsrike Johan G.Olsen Industrier AS i Kristiansand. Til jul kjøpte  konsernet en forestilling i Kristiansand Barneteater, og for fullsatt sal ble vi tre nye kostene vist frem og introdusert for alle ansatte med familier og festpyntede barn. Vi visste godt hvilke forventninger eierne hadde til oss, for å skaffe overskudd, vekst og utbytte. Men, da vi stod å så utover de mange hundre i salen, sa vår konsernsjef, Ragnar Ø. Olsen, “nå gutter ser der hvilket ansvar dere har tatt på dere”. Vi trengte ikke regneark for trippel bunnlinje da. Vi forstod, at det ble forventet mer enn kortsiktig profitt av oss. Det er samfunnsansvar, og jeg er glad for å få være med å løfte det frem sammen med deltakerne på CSR 2017 i Kilden til uka.

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 300 other subscribers