Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

"The cause of all this pain has a name-Vladimir Putin"

8. Januar 2023

 

Visekansler Robert Habeck, Wikicommons images

 

Lidelsene har et navn-Putin!

“The cause of all this pain has a name- Vladimir Putin”, slik uttrykte den tyske visekansler Robert Habeck det i sitt møte med NHOs Årskonferanse denne uken. Jeg ble bergtatt og imponert av hans tale. Habeck tok  til politiker å være et sjeldent ydmykt oppgjør med egne feilgrep. Om Northstream 2, gassledningen som aldri ble satt i drift, og nå er sprengt i en sabotasje, sa han, at det i ettertid er uforståelig at den kunne bli vedtatt.  Avhengigheten av russisk gass til et energihungrig Europa var et feilgrep.

Det er blitt en dyr lærdom. Uro var tittelen på Årskonferansen 2023, og krig, inflasjon, ekstreme energipriser, flyktningestrømmer, kaos i forsyningslinjene og kraftige renteøkninger er noen av resultatene av våre feilgrep. Vår uro, og våre økonomiske bekymringer er allikevel ingenting mot det de opplever i Ukraina hver eneste dag. Død, terror, voldtekt og millioner som sulter og fryser, og alt dette har et navn- en skyldig, Vladimir Putin.

Vladimir Putin, Wikicommons images

 

Fra Pasifisme til forsvar og militært samarbeid    

Habeck representerer partiet Die Grunen, som har pasifistiske røtter og utspring i kamp mot atomvåpen. De er blitt Tysklands sterkeste forkjempere for sikkerhetspolitisk samarbeid innenfor EU og militært gjennom NATO. Putin må ikke og vil ikke lykkes, sa Habeck, og la til at Europa, USA og for sin del Tyskland, skal forpliktes til å tilpasse oss Ukrainas behov sivilt og militært. Vi må stille opp etter hva situasjonen på slagmarken krever. Det er sterke ord, og de følges opp av stadig kraftigere, mer treffsikre og potente militære leveranser. Eskalering kalles det av noen. Jeg vil kalle det å sette makt bak ordene, og Putins krig må møtes med felles front, vilje og slagkraft fra de demokratiske land og samarbeid.

Putin var en gang en lojal partikamerat i Sovjetstatens Kommunistparti. Han tjente KGB , og var også sjef for dets etterfølger FSU. Hans krig dreier seg om å gjenreise Sovjetstatens innflytelse og kontroll over sine naboland. ”

Autoritære drømmerier 

Det finnes intet Ukraina“, slik heter det i Kremlin retorikken. Det er en del av det historisk stor russiske riket, og nå bombes det i grus for ikke å underkaste seg Vladimir Putins drømmerier om å bli  vår tids Peter den Store.

Jo, det er uro, det er dyrt og strømprisene er skandaløst høye. Rentene stiger, og vi frykter for hvordan vi skal få endene til å møtes. Det er rimelig at NHO bruker sin årskonferanse på hva denne uroen og frykten betyr for Næringslivet og Norge. Allikevel- det er langt mer betimelig å lytte til Visekansleren. Vår uro og bekymringer er ingenting mot, frykt, terror og lidelser i Ukrainas byer og langs krigens frontlinjer.

Lidelsene og terroren har et navn, Vladimir Putin. Han må ikke og skal ikke lykkes- det har en pris! Uro javel, men den prisen må vi være med å betale sammen med Tyskland, Nato, EU og alle frihetselskende land som står opp mot terroren, krigen og Putin

God SøndagFølg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.