Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

«Clearing House» mellom kapital og kunst

4. Juni 2020

Foto: Caroline Roka

Privat kapital til kunst, kultur og Talentutvikling var en av de oppgavene vi fikk da Talent Norge ble etablert for fem og et halvt år siden. En annen var å gi fremragende kunstneriske talenter muligheten til å realisere sitt fulle potensial. Hjelpe dem opp fram og ut.

Denne uken avsluttet jeg oppdraget Kulturminister Thorhild Widvey, og de øvrige eierne,  Kulturstiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen DNB ga oss i styret i Talent Norge.  Oppsummert har vi utløst 335 millioner til talentsatsing, og 194 av disse er kommet fra vår 46 ulike private samarbeidspartnere.

I starten møtte vi mange forutinntatte holdninger, for ikke å si fordommer. De fantes både hos potensielle private partnere, og hos kunst og kulturaktørene. Fra de som satt på pengene kunne det være, «Nei, her har staten full kontroll og styring» eller, «Nei, de har ikke respekt for penger, budsjetter og ønsket om å få avkastning, fremdrift og resultater av investeringene»

Fra aktører i kulturlivet hørte vi, «kapitalen vil kvele den kunstneriske frihet», «dette blir kommersialisering og forflatning av kunsten». Som et visuelt malapropos, ble det betegnende nok utgitt en egen dorullserie med motiv av styremedlemmene i Talent Norge. I samtale med Kulturminister Abid Raja drøftet vi historien om Talent Norge ved 5 års milepælen, og kriteriene for hvorfor vi har lykkes så langt.  Vårt mandat var vidt, og vi hadde stor frihetsgrad til å få etablert, utvikle og sikre et system hvor private penger matchet statlige bevilgninger , og fant veien til å  talentene. Ja, til å løfte dem opp, fram og ut.

Maria Mediaas Jørstad og hennes team forstod tidlig å rette innsatsen vår inn mot de miljøene som finner, utvikler og ivaretar talentene. Vi har rustet dem både økonomisk og faglig. Nye arenaer for deling av kompetanse og kunnskap er etablert. Gjennom programmer som ArtEx tilfører vi talentene kunnskap de ikke ville finne andre steder. Her eksponeres de for krav og muligheter de vil møte i et marked for kunst og kultur, de får mental trening for å tåle, takle og vokse på medgang og motgang, og de utvikler nettverk og samarbeid på tvers av kunstneriske disipliner og uttrykksformer.

I møte med  nå avdøde Skipsreder Wilhem Wilhelmsen, fikk vi øynene opp for det potensialet vi satt på, for å få privat kapital til å finne veien til kunst og kultur. Sammen ble vi fødselshjelpere for fantastiske Nasjonalballetten Ung. I stiftelsen deres fikk de en strøm av søknader om støtte, mer enn de kunne forholde seg til. De følte avmakt overfor ønsket om å få pengene til å gis best mulig anvendelse, sikre kvalitet, effektivitet og kontroll med at pengene ble brukt etter sitt formål.

Da gikk det opp for meg- Talent Norge kunne bli et «Clearing House» mellom kapitalen og kulturen. I finansverdenen er et slikt clearing house en tredjepart, som partene i en transaksjon har tillit til, og som sikrer at ytelsene i deres mellomværende gjøres opp på en forsvarlig, skikkelig og riktig måte. Ja, slik er det! Talent Norge har adressert fordommene, motbevist forutinntatte holdninger og bygget bro mellom kapitalen og kunsten.

Over denne broa møter nå private penger rundt 600 fremragende unge kunstneriske talenter årlig. De representerer et mangfold av kunstarter, uttrykksformer og folk. Sammen med deres mentorer, lærere og utviklere får de ta ut sitt potensial. Talent Norge huset rommer mye- nøkkelen er funksjonen som «Clearing House» mellom Kapitalen og kunsten»

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 239 other subscribers