Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Ikke begå vår tids største unnlatelsessynd !

29. August 2015

Havnekonferansen 2015 med rundt 200 deltakere i Kristiansand er nettopp avsluttet. Jeg hadde gleden av å få lose deltakere og innledere gjennom arrangementet, og det ble en lærerik dag. På bildet introduserer jeg statssekretær Reynir Johannesson (Frp), som med bred penn slo fast at Regjeringen ville overoppfylle Nasjonal Transportplan. Men, markedsutviklingen og behovet skulle styre utviklingen og ressursene til havneutbygging. Her gjelder det altså at lasteeiere, samferdselsmyndigheter og havner må jobbe tett sammen for å vise hvilke behov de har, og hvilke løsninger de kan fremme for å få mer gods bort fra vei og over på kjøl eller bane. Skal statssekretæren og regjeringen lykkes med sitt forsett, begynner de å få dårlig tid. Det har vært avsatt 3 milliarder til såkalte utpekte havner.  Det utgjør ca 300 millioner pr år i planperiodens 10 års planhorisont. Til nå har de brukt knappe 5 millioner til havneutvikling. Derfor må de ansvarlige i havnene, sammen med sine kunder og eiere kjenne sin besøkelsestid. Kom med prosjektene, pengene er der.

Størst oppmerksomhet fikk  bønnen fra Peder Nærbø, Bulk Infrastruktur. Strømkabelen til Tyskland, som Statnett nå skal bygge og legge, må ta med seg fiber for å legge infrastrukturen for utvikling av fremtidens næring i Norge.  Allerede  neste år starter Peder Nærbø utbygging av et  gigantisk Datalagringssenter i Vennesla. Her skapes arbeidsplasser, her kreves logistikk og moderne infrastruktur. Senteret og lagringen trenger enorme mengder strøm, og det er tilgjengelig til rimelige priser. Fornybar kraft, kan igjen gi Norge muligheter til å utvikle ny næringsvirksomhet hjemme, i stedet for å selge all kraften ut av landet. Ennå har ikke Statnett bestemt seg.. De er redd for at strømkundene skal bli sittende igjen med regningen, men på Havnekonferansen sa Peder Nærbø at han og bransjen kunne garantere bruken og kapasiteten.

Direktøren for Maersk Lines i Skandinavia, Susanne Jacobsson kunne i sitt innlegg senere på dagen bare riste på hodet over manglende beslutningskraft i Norge. Sveriges posisjon innenfor internasjonal datatrafikk og utveksling var i følge henne et resultat av fremsynte politikere og en offensiv telekombransje. Nå har Norge sjansen til å melde seg på. Vi vil sikre  konkurransekraft, om vi  sørger for at den digitale motorveien fører datatrafikken til norske datalagre. Vi har rett klima, politisk stabilitet, plass og rikelig med fornybar kraft, men veien må bygges.

Hører dere, Erna Solberg, Kjetil Solvik Olsen, Tord Lien og Monica Mæland ? Om nødvendig, må Statnett instrueres til å utlyse kapasiteten i et fibernett til Tyskland. Da får vi avklart om bransjen, finansielle aktører og næringsinteresser er klar til å betale for å få infrastrukturen på plass. Skulle det allikevel mangle noen kroner i spleiselaget, får staten selv plukke opp regningen..

En ting er i alle fall sikkert. Vi kan aldri få fiber lagt rimeligere, enn om  den veves sammen med og legges ned samtidig med strømkabelen.. Gjøres ikke jobben nå,  vil det når historien  skrives stå,  at denne Regjeringen begikk en av vår tids største unnlatelsesynder. Ikke la det skje !Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 257 other subscribers