Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Janssen vaksine, frivillighet eller formynderi?

16. Mai 2021

creativecommons.org/licenses/

 

Ja til frivillighet

Regjeringen sier ja til frivillighet, og i pressekonferansen sa Erna Solberg, at det å la folk velge selv er ett eksempel på en politikk med litt mindre formynderi. Hurra, det trenger vi nå. I over ett år har mange av våre selvsagte, naturgitte friheter, og en samfunnsform med frihet til å reise fritt rundt i landet, over landegrenser, bestemme hvem vi vil være sammen med hvor, og hvor mange som får møtes blitt satt til side. Det er det på tide å åpne for egne informerte valg.

Smittevernlovgivningens fullmaktslovgivning er nødvendig, og fullmakten til å innsnevre borgernes frihet og livsutfoldelse går langt. Kanskje for langt, sier noen. Men, veien ut av de stramme regler og grenser for vår livsutfoldelse er alle enige om. Den går gjennom vaksinering og kontroll over pandemien. Jeg har aldersbetinget stått i kø og fått mitt første stikk. Takk for det. Effektivt, ryddig og gjennomført åpent og rettferdig gjennom Kristiansand Kommunes opplegg for massevaksinering.

Informert valg

I følge de amerikanske sunnhetsmyndigheter, CDC,  er det satt 8,7 millioner såkalte Janssen vaksiner, og det er registrert 28 mennesker med svært sjelden blodpropp. Herav er tre døde. Det har ført til at Norge har fjernet denne vaksinen fra det løpende vaksineprogrammet. Det gjøres fordi vi relativt til mange andre land har en bedre kontroll på smitten. Allikevel åpnet Regjeringen for frivillighet, og i løpet av noen uker forventes det at informasjonsopplegget og mulighetene for selv å  ta et informert valg er på plass. også denne vaksinen skal tilbys gratis.

Ingen oppfordres til å velge å ta en kalkulert risiko, selv om den åpenbart er liten. Men, for alle som måtte velge det vil det rykkes raskere frem i køen av de som skal massevaksineres , uavhengig av postnummer, smittesituasjonen lokalt eller alderskohort. Når det heller ikke skal tas betalt, er muligheten åpen for såvel Jørgen Hattemaker som Kong Salomo. Gitt et standard informasjonsopplegg skulle begge disse herrer kunne være i stand til å gjøre sitt eget valg, såfremt de ikke er umyndiggjort. Det var også Ernas poeng, og alle liberale politiske instinkter skulle våkne og bejuble muligheten for borgernes frie, uavhengige og informerte valg.

Ryggmargsreflekser og ideologiske forskjeller

Når ikke alle gjør det, røper det også litt om ideologiske forskjeller, og hvordan ulike politiske retninger, eller kullsviertro på at staten og ekspertene skal ta slike valg på våre vegne. Gjennom historien har vi mange små og store eksempler på slike forskjeller. Når Erna denne helgen trommet sammen til digitalt landsmøte i Høyre var det godt det skjedde mot et bakteppe hvor hun åpnet opp for enkeltmenneskets rett til frie, informerte og egne valg. Det samme landsmøtet åpner for, at butikkene også skal kunne selge øl med sterkere alkoholprosent enn 4,7 %. Det er ikke en beslutning med like vidtrekkende konsekvenser, som retten til å la seg vaksiner med Janssen vaksinen. Men, mon tro om ikke instinktet og den ideologiske ryggmargsrefleksen er den samme.

Dette må den enkelte fritt kunne bestemme selv.  Jo, det spiller en rolle. Til høsten stiller MDG til valg og vil forbeholde kjøtt til søn- og helligdager. SV vil skattlegge arv hardt, og gjennom det konfiskere allerede skattlagte oppsparte midler i familien. Rødt vil nasjonalisere telenett, strømnett, datasentraler, internettlinjer og banker. Farvel privat eierskap! Senterpartiet vil ut av EØS, og hindre Norges tilslutning til fri bevegelse av arbeidskraft, investeringer og handel over landegrensene. Staten skal altså begrense og sette strammere grenser for våre valg.

Enten det gjelder retten til å kunne kjøpe en Bokkøl i butikken  eller å få satt en Janssen vaksine. Det spiller en rolle hvem som styrer. Ja, til enkeltmenneskets valgfrihet, sier jeg, og litt mindre formynderi takk.

Hold fast på det, Erna, og God SøndagFølg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 269 other subscribers