Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Jobbskaperambassadør

7. September 2014

Picture

Til uka drar Strømmestiftelsen i gang sin Jobbskaperkampanje i Rogaland. Den er jeg med på. Dette er ikke bistandsarbeid i form av milde gaver, men det er lån til “verktøy, som setter låntakeren i stand til å snekre sin egen plattform for fremtiden. Som liten gjorde det inntrykk på meg, da min mor fortalte om en periode mens hun og broren var små og faren var uten jobb. Store, sterke og flinke morfar kunne ikke skaffe seg utkomme for familien, og usikkerheten rådde grunnen. Da tok hun med i aftenbønnen –«og så må du hjelpe pappa å få jobb». Storebror grep straks inn og sa- « du må be om fast arbeid Tulla». Morfar fikk det, og gikk ikke av før fylte 70 år etter en lang arbeidsdag på Falconbridge Nikkelverk i Kristiansand.  Jobben betydde mye. Trygghet for livsopphold, selvfølelse og ikke minst en plattform for å kunne gi barna muligheter til å gjøre ting han selv ikke hadde hatt anledning til.

Etter noen år i Amerika, kom mine foreldre hjem og startet egen bedrift på Hamresanden. Det var samme drivkraften og det ga meg og mine søsken, senere kamerater, kjæreste og barn sommerjobb, og ekstrajobb som god ballast for senere yrkeskarriere. Nå jobber jeg sammen med Tore Hansen-Tangen i Vikinggruppen. En seriegrunder, som drives av behovet for å skape nye ting, nye produkter og muligheter. Det gir arbeidsplasser og spennende oppgaver for mange. Initiativ, vilje til å satse og muligheter for gevinst i form av trygghet og bedre liv er en universell drivkraft.

Strømmestiftelsen forstår det. Nå er de i gang med sin største kampanje noensinne, Jobbskaper.  Stavanger, Sandnes og Jæren utfordres. Målet er at folket i disse byene i løpet av en måned skal  skape 10.000 flere jobber for fattige mennesker. Ja, Strømmestiftelsen inviterer bedrifter og enkeltpersoner til faste månedlige bidrag eller som engangsbeløp å slutter seg til målsettingen. Jeg er med, og jeg deltar fordi Strømmestiftelsen har et apparat og virkemidler som viser at det nytter.

Pengene skal bli såkorn i deres apparat og system for mikrofinansiering. Små lån som gjør en forskjell. Muligheten til å starte en egen handelsvirksomhet, investering i verktøy for å bygge egen håndverksbedrift eller små bedrifter løftet frem av enkeltmenneskers drøm og vilje til å skape seg bedre liv for seg og sine. Slik er historien om Maria. Bestemoren som gjennom et mikrolån fikk råd til å kjøpe seg en sekk med ris i forhold til den daglige kampen for å skaffe penger til familiens løpende behov. Hun stykket sekken opp i mange halvkilos rasjoner, og gjennom et lite påslag  var handelskvinnen født. I dag har hun flere utsalg, flere er i jobb og virksomheten vokser. Det kommer ikke av seg selv. Det vet vi på Sørvestlandet, men vi tar Arne Garborgs visdomsord til oss – «arbeidshug og sparevit er meir verdt enn pengar i banken» Derfor er jeg med, for at flere skal få sjansen til å skape seg sitt utkomme.

Jeg er blitt med som Ambassadør for Strømmetiftelsen, og mitt selskap har tatt utfordringen med å stille som Jobbskaper. Jeg vet at mange ledere og eiere i mylderet av små og mellomstore bedrifter blir med. Det gjør de fordi  næringsdrivende kjenner på kroppen betydningen av, og ansvaret for, å sikre bedriftens utkomme, trygge arbeidsplassene og sikre vekst. Det er det som er dynamikken i Jobbskaper. Det er et håndslag til de som tenker på samme måte, og som hver seg utgjør en entrepenørspire som kan vokse langt utover det å skaffe seg og sine en tryggere hverdag.

Erfaringene taler for seg. Gjennom egen innsats skapes arbeid som gir trygghet og selvtillit. Fravær av nød og sult gir mulighet for å skaffe seg skole og lærdom, og kunnskap gir mulighet for å løfte seg videre.
Nei, jeg har ikke glemt historien fra min mors barndom – vi skal be om fast arbeid Tulla. Det skader vel heller ikke, at vi gjennom kampanjer som Jobbskaper og Strømmestiftelsen kan hjelpe Vårherre litt på vei.
Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 257 other subscribers