Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Whatever happened to global warming?

28. November 2018

 

New York har hatt den kaldeste Thanksgiving siden 1901. Den alltid observante, velinformerte og artikulerte, @RealDonalTrump twitret,- «whatever happened to Global Warming.

Dagen etter publiserte Det Hvite Hus, under den samme Presidenten, en vitenskapelig rapport utarbeidet av 13 sentrale myndighetsorganer. Den gir de sterkeste advarsler og klareste konklusjoner noensinne. Rapporten levner lite tvil, om hva global oppvarming kan få av konsekvenser for USA.

Anbefalingene går nesten konsekvent i en annen retning enn Presidentens politikk. Tweeten om kaldfronten i New York er en flau påminnelse, om hvor lite denne Presidenten vil forstå.

Om ikke annet, burde han ha forutsetninger for å forstå de økonomiske konsekvenser rapporten beskriver. Klimakonsekvensene anslås over tid å ville redusere USAs BNP med over 10 prosent. Vi snakker om verdens største økonomi. “I don’t believe it”, sier Donald Trump. En slik fornektelse kan knapt være noe veikart for «Make America America Great Again». Nei, Presidentens lettvinthet er snarere en sikker vei til en  økonomi og et samfunn som smuldres opp.

Vi er tradisjonen tro i Amerika nå, og feirer Thanksgiving- den store nasjonale takksigelsesdagen. Familier, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og de mange menigheter av ulik tro og bakgrunn, samler sine for å takke for alt vi har å være takknemlig for. Macy’s, den store butikkjeden, arrangerer hvert år sin spektakulære Thanksgiving Parade ned Fifth Avenue i New York. Det pleier å være hovedoppslag på alle TV stasjoner, når stemningen for dagen skal fanges og formidles. Presidentens tweet ville nok henge seg på oppmerksomheten. Kanskje ville han vise omsorg for de mange frosne tilskuere til paraden på Manhattan? Det ble skivebom!

Størst oppmerksomhet denne dagen fikk nok de mange som stillte opp for å vise medfølelse og støtte til ofrene for de verste skogbrannene i Amerikas og Californias historie. Mange var reportasjene om tradisjonelle Thanksgiving måltider levert ut til såvel hjemløse som utslittte brannmenn, som i uker har jobbet døgnet rundt for å forsøke å bekjempe flammenes herjinger

I helgen var tallene på omkomne i brannene kommet opp i 87, og 500 mennesker er fortsatt savnet. Hele byer er utbrent, og luftkvaliteten er så dårlig at det må regnes med langsiktige alvorlige helsemessige knsekvenser.

Jeg skal ikke falle i Trumpfellen, å si at disse brannene er Global Warming, men hyppigere, farligere og mer voldsomme skogbranner er et av de scanariene Presidentens egne eksperter peker på som ugjenkallelige, om ikke den menneskeskapte oppvarming og klimaendringene bremses. Hvordan opplever disse ekspertene, menneskene som har mistet hus og hjem og hjelpearbeiderne Presidentens hule og innsiktsløse- “whatever happened to global warming?”

Rapporten, vitenskapen og ekspertene varsler:

  • Kraftige reduserte avlinger fra amerikas jordbruksland
  • Alvorlig vannmangel i sydvestre deler av landet
  • Monsterregn, flom og erosjon i andre deler av landet
  • Hyppigere og stadig alvorligere skogbranner i California, og andre tørkerammede områder
  • Is-smelting, flom, erosjon og evakuering i flere av dagens bebodde områder i Alaska
  • Havet stiger og store kystområder blant annet i Florida og sydøst settes under vann
  • Svekket dyrevelferd og sykdomsspredning

Tiltakene som anbefales er kraftige, nødvendige og de haster. De vil neppe være kortsiktig populære. Det er tre områder som løftes frem. Økt pris på utlipp gjennom avgifter på bensin, kull og olje. Strengere reguleringer, kvoter og forbud mot utslipp hvor alternativer finnes, og sist intensivert satsing på forskning på alternative og fornybare energikilder. På alle disse områdene har presidentens politikk gåttt i motsatt retning.

“Whatever happened to global warming”, spurte Trump forrige torsdag. Fredag ga hans egne eksperter ham og verden sitt svar. It’s time to wake up Mr President!

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 266 other subscribers