Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Illusjonisten Gahr Støre-AP og pensjonistene

2. Juli 2017

By Tore Sætre (Eget verk) , via Wikimedia Commons

På Facebook opptrer Jonas Gahr Støre i en ny rolle. Som illusjonisten Harry Houdini brøt løs fra lås og lenker, søker Gahr Støre å skape inntrykk av ikke å ha noe ansvar for det han sier har slått urettferdig ut for pensjonistene. Han snakker om pensjonsforliket som ble unnfanget av Jens Stoltenberg, og ført gjennom Stortinget av Arbeiderpartiet med oppslutning av alle partier utenom Fremskrittspartiet.

Det gjelder den løpende årlige justering av pensjonene, som er fastsatt til gjennomsnittet av prisvekst og lønnsvekst x 0,75. Altså en underregulering av pensjonene i forhold til den alminnelige lønnsvekst.  I noen år nå med svært lave lønnstillegg og reallønnsnedgang har pensjonistene tapt på dette, men over tid er det et nullsumspill i fohold til APs nye justeringsforslag for alle som mottar alderspensjon. Arbeiderpartiet vil nemlig beholde den løpende underregulering i forhold til lønnsmottakernes årlige lønnstillegg. De forsøker bare å skape inntrykk av noe annet.

For meg fremstår retorikken lite redelig. Arkitekten for den ordningen vi nå har, søker å skape inntrykk av at eventuelle uheldige utslag skyldes andre. De søker å skape et skremmebilde av at det er grunn for manglende trygghet for økonomien i alderdommen. For det fortjener våre eldre. Ja, de fortjener trygghet. Derfor har vi i norsk politikk søkt bred enighet om og forutberegnlighet for viktige velferdsordninger som trygd, pensjon og omsorg. Derfor var det et bredt stortingsflertall som støttet opp pensjonsreformen i 2011. Beregningstekniske finurligheter benytter Gahr Støre nå for å vise til at forslagene hans på kort sikt ville kunne gi 300 kroner mer i pensjon til en pensjonist med årlig pensjon på 300.000,- kroner. Knapt nok til å skape særlig større trygghet for økonomien i alderdommen det. Men, realiteteten i disse beregningstekniske justeringene er, at det over tid er et nullsumspill, hvor pensjonistene hverken får mer eller mindre enn det et samlet Storting – Frp vedtok i 2011.

Vi har sett det før. Ilusjonspolitikk er ikke nytt i Arbeiderpartiets repertoir. I stedet for å trekke kaniner opp av hatten maner de frem skremmebilder. AP vil skape trygghet for økonomien i alderdommen, men de andre……………..? Vi har sett det før, og mest kjent er det da Sosialminister Olav Gjærevoll sendte brev til alle landets pensjonister for å si at de måtte frykte for Folketrygden og pensjonen om det ble en borgerlig regjering. Totalt grunnløst, og oppsiktvekkende misbruk av en ministerpost i en opphetet valgkamp. Nå brukes beregningstekniske formler og justeringer for å mane frem illusjonen av at AP har noe annet og mer å tilby landets pensjonister. Det har de ikke, i et nullsumspill som over tid hverken gir mer eller mindre. Det er kort tid til valget, og Jonas synes å benytte seg av Abraham Lincolns ordspråk: “Du kan lure noe av folket hele tiden, eller hele folket noe av tiden, men du kan ikke lure hele folket hele tiden”

Ja, det er kort tid til valget, men ingen bør la seg lure, illusjonskunster i underholdning og politikk er nemlig nettopp det- illusjoner. Facebook kampanjen viser også at det er nøye planlagt, regissert og iverksatt fra Gahr Støre, Arbeiderpartiet og Youngstorget. Det virker lite redelig, og ikke troverdig av en som ber om tillit til å styre landet.

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 269 other subscribers