Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

O Hellige nøytralitet

5. Desember 2015

1449164129

Wikimedia Commons, the free media repository

Kulturnytt, og i andre media har vi denne første adventsuken fått høre, at mange skoler er redde for å la barna få lære våre tradisjonelle julesanger. Som f.eks rektor, Anna Hjeltnes, ved Myra Skole i Arendal, som sier at de bestreber seg på å velge nøytrale sanger for å møte alle. Vår folkekjære artist, Hanne Krogh, som farter land og strand rundt i disse førjulstider sier, at hun  stadig oftere velger bort andre vers fra allsangene. Folk faller fra, og de unge kan ikke tekstene. Kanskje er det en sammenheng, mellom frykten for aktivt å lære de unge å ta vare på kulturarven i sang – og salmeskatten, og de erfaringer Hanne Krogh og andre nå gjør seg.

Det er heller ikke lenge siden UDI høstet storm, da de ville fjerne kristne symboler og kors, fra lokaler som tas i bruk som flyktningemottak, eller aktiviteter for disse. Heldigvis, UDI gjorde helomvending i denne saken, og Sarons Dal og andre, som nå åpner dørene for flyktninger skal slippe å måtte dekke til korset, som er et symbol for deres tro og virke. I USA raser tilsvarende debatter. Det helkomersielle Starbucks,  beskyldes for å fjerne enhver antydning om julehøytidelighet, når de i år lanserte en rød julekopp uten noen symboler eller tekst, som spiller på jul. Hva de verdensomspenende brands gjør i sin markedsføring, bryr jeg meg lite om, men  innrømmer at Santa Claus eller St. Nicholas  iCoca Colas julereklamer vil bli savnet, om han også skulle få reisepass i den nye Hellige Nøytralitetens Tjeneste.

Det som bekymrer meg, er derimot mange liberale vestlige demokratiers tro på, at vi best møter nye landsmenn, nye kulturer og det fremmede, ved å underslå våre egne verdier, arv og kultur. Det er misforstått ! De som hevder slike tanker, og sysler med å fjerne  kors fra asylmotak, og salmeskatten fra jul i skolen, kan ikke ha forstått hva toleranse egentlig fordrer av oss. Jeg mener toleranse starter ved å erkjenne forskjeller. Gjør vi det, og nærmer oss andre med respekt og forståelse, må vi også kunne kreve at de som kommer til oss, gjør det samme overfor våre verdier og tradisjoner. Dette ble til og med prøvet for den Europeiske Menneskerettighets Domstol (EMD) i 2011. Da ville nøytralitetsmisjonærene fjerne krusifiksene fra italienske klasserom. Det fikk de ikkedomstolen med på.

Deilig er jorden, prektig er Guds Himmel og ønsket om fred over jorden må kunne læres utenat, og synges bramfritt også i et flerkulturelt samfunn. Snømannen Kalle, er sikkert en artig fyr, men står han og hans likesinnede igjen som aksepterte nøytrale symboler, er det knapt annen grunn til å feire jul, enn ønsket om økt handel, fri og fest. Sikkert hyggelig nok det, men det bidrar lite til å ivareta og forstå de verdier som landet vårt bygger på, og som salmen minner oss om, skal følge slekters gang. Det vil de bare gjøre, hvis vi fra den ene generasjon til den annen holder de i hevd. Skolen må ikke få lov til å løpe fra sitt ansvar i denne kjeden.

​Mot denne trenden fortjener vår viktigste kulturbærer, og nasjonens minnebok i lyd og bilde honnør. Allmenkringkasteren NRK, gjennomførte et spenstig prosjekt med å la 200 kor synge seg gjennom salmeskatten minutt for minutt. Alle folkeslag, innbyggere av ulike religioner og alle de med TV apparat er med å betale for dette gjennom lisensen. Det er ikke misjonering og forkynnelse, men erkjennelse av den kulturarv vi bærer med oss, og slik må det være om vi skal forstå hvem vi er. Det gir frimodighet til å vedstå oss vår egen historie og verdier. Derfra vinner vi styrke til å møte andres verdier, tradisjoner og tro med toleranse. Også det bidrar NRK til, når de tar oss med på fredagsbønnen i en moske, eller inn i de mosaiske ritualer i synagogen, som en naturlig del av sendeskjemaet på livsynsområdet.

​Jeg vil ikke være med på å opphøye nøytralitet, som et hellig prinsipp for skole, samfunn og bærende institusjoner i Norge. Det vil svekke identiteten vår og den styrke vi kan hente i tradisjonene. Vi må heller løfte bærekraften i verdiene, som våre liberale vestlige samfunn er tuftet på. Syng derfor stolt, og av full hals, tekstene fra våre gamle og nye salme – og sangskatt, og hjelp oss alle å synge julen inn.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 256 other subscribers