Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Of the people, by the people, for the people

14. November 2018

Of the people, by the people, for the people. Slik viste Lincoln hvordan land og folk skulle forenes etter en brutal og ødeleggende borgerkrig. Igjen herjes USA av splittelse og mistillit. Politikk, media og folk snakker ikke om vi, men de- de andre og oss.

Jeg er i Florida. Valgdagen er over, men valgplakatene som vitner om engasjement og deltakelse er fortsatt synlige overalt. Fra hager, innkjørsler, husvegger og Billboards skriker de mot oss. Det skal velges ordfører, city commissioners, skatteoppkrevere, sheriffer, dommere, Kongressmedlemmer, Senator og Guvernør.

Utfra hva som er på valg, hvor langt lokaldemokratiet strekker seg og hva du kan påvirke, er Amerika, Florida og Palm Beach County livskraftige demokratier. Men her sår politikere giftig retorikk, motsetninger og splittelse. De høster  mistillit og frustrasjon. Tilliten til institusjonene, som skal binde det sivile samfunn sammen svekkes, og troen på politikken og de demokratiske prosesser svinner.

Her i Florida var valget til Senator og Guvernør så tett, at det etter loven kreves manuell opptelling. Valgdagen var den 6 november, og ennå er det ikke avklart. I dag forteller  lokalavisen om tellemaskiner som brøt sammen. 174900 forhåndsstemmer som må telles på nytt.

I Presidentvalgkampen i år 2000 tok det 36 dager å avgjøre, om det var Gore eller Bush som vant Florida. Til slutt ble det Høyesterett, som pekte på Bush som vinner, og dermed også som President for de neste fire år. Nå hagler det med søksmål i lokale og føderale domstoler med påstander om valgfusk og korrupsjon, omtelling og omvalg.

Tilliten til, at dommere valgt på partiprogram med klare sympatier og antipatier for den ene eller andre leiren, skal kunne avgjøre dette rettferdig og upartisk er liten.

Presidenten twitrer og kaller det “potential corruption og election theft” På Fox News kjører våpendrageren hans på i sitt ekkokammer, Sean Hannity Show. Han roper høyt og partisk om inkompetente poltikere og corruption i Florida, og bak ham blinker overskriften- Fraud in Florida?

Det er lenge siden Lincolns, Gettyburg Address.  Han holdt frem idealene om et land styrt “of the people, by the people og for the people”. Et slikt land vil aldri gå under, lovet han. Jeg hører ingen Lincoln i dag.

Demokrati krever legitimitet. Først forsvinner tilliten- hva så ?Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 269 other subscribers