Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Olje, gass og skipsfart - forutsetning for, og del av det grønne skiftet

24. November 2015

4797686

Prisen i 2015 ble gitt til Lerøy Seafoods

For tredje gang, er vi klare til å finne verdige kandidater til Eksportprisen i Norge. Den er etablert for å løfte frem bedrifter, som over tid har satset på eksportmarkedene. Bedrifter som har en høy andel av omsetningen fra salg til utlandet, og som gjennom det har bidratt til verdiskapingen i Norge. Jeg har vært så heldig, å få lede juryen som velger ut de mest fortjente til å få den oppmerksomheten fra norsk næringsliv og offentlighet, som deres innsats fortjener. Det har ikke vært mangel på suksesshistorier å lese seg opp på, for å finne den rette. Nå er vi i gang igjen, og vi oppfordrer publikum, banker og næringsliv til å nominere sine favoritter til Eksportprisen.

​Første gang prisen ble utdelt, gikk den til Jets som produserer vakuumtoaletter. Selskapet har vært en markedsleder innen levering av slike produkter til skip og offshore. Kunnskapen herfra tok de med seg på land. Det er vannmangel i verden, og vår bruk av vann i konvensjonelle vannklosetter er ikke bærekraftig. Nye miljøriktige løsninger er det blitt, og det var Jets Vakuumtoaletter som ble valgt for sanitærløsninger til Castelao Stadion , under fotball VM i Brasil. Samme år var National Oilwell Varco i Norge, med deres hovedkontor i Kristiansand, den klare nr to. Det er representativt, for hvordan vi ofte ser at virksomhet innenfor petroleumsindustrien og skipsfart, skaper behov for nye og innovative løsninger. Disse kan tilpasses og videreutvikles til produkter på landsiden, og slik finne markeder, som norske varer og tjeneste ikke hadde funnet veien til, om ikke olje – og skipsfartsnæringen hadde vist vei.

I mediene, og i det offentlige ordskiftet i Norge, hører vi mye om omstillingsbehov. Det grønne skiftet er i gang. Fallet i oljeprisene og økonomiske utfordringer for våre tradisjonelle næringer setter oss på prøve. Samtidig er kronekursen lav, og konkurransekraften er styrket for norske varer og tjenester i eksportmarkedene. Det er det viktig å kapitalisere på, og gjennom Eksportprisen ønsker vi å løfte frem suksesshistoriene, og skape oppmerksomhet omkring hva som skal til for å lykkes.

Sammen med Siri Hatlen og Gunn Wærsted, og en dedikert gjeng fra GIEK, GIEK Kredittforsikring og Eksoportkreditt Norge, har vi i juryen satt oss godt inn i produktene, markedene og resultatene fra godt over 40 ulike bedrifter hvert år. Det har vært spennende og utrolig inspirerende. Det gir tro og håp, om at vi har kreativitet, arbeidslyst, vilje og evne til å lykkes med virksomhet fra Norge. Det er kompetanse og muligheter vi bygger på, og da vil jeg advare de mange som snakker ned olje -og gassektoren i Norge.

Verden trenger energi, og olje og gass vil være avgjørende viktige energibærere i mange tiår. Også for neste generasjon nordmenn vil det finnes jobber og utviklingsmuligheter her. Ja, investeringene i sektoren er på vei ned. I Norge anslår SSB investeringene i leting og utbygging til å komme ned i 171 milliarder til neste år. Det er en nedgang, fra rekordnivåer på godt over 200 milliarder i begynnelsen av dette tiåret. Samtidig er heldigvis investeringen i industri- og bergverk på vei opp til et anslag på rundt 25 milliarder til neste år. Men , ser vi på volumet, skjønner vi alle at det fortsatt skal arbeidskraft, kapital og kompetanse til innenfor olje – og gassektoren, for å sikre verdiskapningen i Norge. Jets Vakuumtoaletter bygget på erfaringen fra skip- og offshore for å skape miljøriktige løsninger på land. På samme måte vil olje, gass og skipsfart fortsatt være en forutsetning for – og en del av det grønne skiftet i Norge.

Vi er i gang med hente inn nominasjoner til Eksportprisen for 2016. Jeg er sikker på at nå, som sist, vil mange av de bedriftene som lykkes ha fått sine muligheter fra å ha vært med på å utvikle løsninger for olje. gass og skipsfart. Dette er norske industrielle  paradegrener. Menneskene herfra, oppgavene de står overfor, og veien fremover i en krevende omstilling vil gi nye løsninger, miljøriktige valg og nye produkter. Jeg er utrolig heldig, som igjen skal få være med å søke en verdig vinner. Den finnes blant de ufattelig mange bedrifter som lykkes med sin satsing. Vi trenger hverdagshelter og gode forbilder på alle samfunnsområder. Jeg er stolt av å få løfte frem de som skaper verdier i og utenfor Norge, og som tør å satse på de muligheter som eksportmarkedene gir. Send gjerne inn din favoritt.  Vi gleder oss til å ta fatt !Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 201 other subscribers