Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Oljeappetitten stilles raskt!

9. Februar 2020

Oljeappetitten stilles raskere enn vi kunne forestille oss. Ledende oljeanalytikere snakker nå om “peak demand” allerede fra midten av dette tiåret. Til uken skal jeg igjen få lede  Sørlandets Olje – og Energikonferanse, og det skjer i ei tid med et forrykende tempo i omstillinger, og endrede holdninger til fremtidens energiløsninger. Det ser vi også i navnet på konferansen, som tidligere bare het Sørlandets Olje- og Offshorekonferanse.

Klimaendringer, krav til fornybare energibærere, og karbonfrykt hos investorer bidrar til endret fokus, større usikkerhet og krav til omstilling. Det treffer olje -og gassektoren med full tyngde. For bare få år siden utgjorde olje og gasselskapene 10 – 15 % av markedsverdien av aksjene på alle verdens børser. Nå er  disse  selskapene nede i ca. 4 % av samme globale “market cap”. Blackrock, et av verdens største investeringsfond, har signalisert avvikling av investeringer i selskaper innenfor fossile brensler. De er en mektig bjellesau, blant de mer enn 1100 tilsvarende investeringsselskaper, som skyr finansiering av  kull, olje og gass.

Jer er vokst opp med frykten for peak oil. Men, med det mente vi, uttapping av oljereserver, energimangel og gallopperende priser. Nå er det etterspørselen som flater ut, og etter hvert synker, om enn ingen ser for seg et dramatisk fall i etterspørselen innenfor de neste par tiår. Allikevel, skal produksjonen og tilbudet holde tritt med selv den lavere etterspørselen, vil det måtte investeres for  å kompensere for et årlig bortfall av kjente reserver på 3-5 prosent.

Hvem skal stå for investeringene når aksjemarkedene skyr olje – og gass?  Hvem tør å satse på ny teknologi offshore- og på land, når gevinstene omdømmemessig, klimamessig og økonomisk regnes å bli langt større innenfor fornybare energikilder og grønn infrastruktur? Om oljeappetitten er stillet på kort- og mellomlang sikt,  kreves allikevel investeringer for å dekke opp verdens energibehov de nærmeste  ti til 20 år.

Norske selskaper, som Equinor, engasjerer seg i offshore Havvind. Doggerbank, som er et av disse prosjektene, blir verdens 5-6 største investering innenfor energisektoren de nærmeste årene. Det vil kunne gi betydelige muligheter og utfordringer for leverandørindustrien. Norge har kompetanse innenfor flytende installasjoner, sub-sea systemer, og maritime service bedrifter, som kan bidra til omstillingene, og ta del i verdiskapingen her, samtidig som investeringene innenfor olje – og gass vil flate ut eller reduseres.

Dette er tema jeg gleder meg til å få belyst av foredragsholdere og paneldeltakere på Sørlandets Olje og Energikonferanse, og med den legendariske oljemannen og industribyggeren Merril A. (Pete) Miller, som en av hovedinnlederne. Hvordan ser han på en verden, hvor Tesla er gått forbi VW i børsverdi. Hvordan kan Tesla med sitt budsjetterte salg av 370000 biler være mer verdt i investorenes øyne, enn Volkswagen med sitt anslag på 11 millioner kjøretøy solgt i 2020? Er det samme markedspsykologi, som uavhengig av et oljefond på over 10 billioner kroner, sender kronekursen i kjelleren mot Dollar, Euro og Sveitserfranc.

Ja, oljeappetitten stilles raskt, hva betyr det for oss her i Drilling Bay på Sørlandet, for Norge og vår fremtidige økonomi og velferd?Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 252 other subscribers