In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams.

Slik lyder den olympiske ed. Den avgis på engelsk og fransk av en utøver, på vegne av alle, ved lekenes åpning. Det er et emosjonelt øyeblikk. Lekene skal samle de beste av de beste til edel kappestrid. Verdens øyne er rettet mot konkurransene, og vi heier frem våre favoritter. Åpningsseremonien er også et gigantisk påkostet propagandaspill, og aldri har mer penger vært brukt enn under vinterlekene i Sotsji. Vi begynner etterhvert å bli vant til avsløringer av juks i idretten. Illusjonene, om hvor edel kappestriden er brister. Ed avgitt på ære og samvittighet,  så langt det måtte passe?

I den såkalte McLaren rapporten slås det fast at mer enn 1000 utøvere skal ha vært involvert siden 2011. Ikke mindre enn 15 vinnere fra London OL og 12 fra Sotsj skal ha deltatt i dopingprogrammet. Lille julaften ble det bekjentgjort mulige straffereaksjoner mot 28 russiske utøvere for juks i siste vinter OL. Rapporten, og vitnemål fra ulike innsidere, lyder som prosa fra en roman av spionforfatteren John Le Carre.

Dopinglaboratoriet i Sotsji skal ha blitt raidet av statlig sikkerhetspolititi. Prøver ble systematisk byttet om, og plottet skal ha vært kjent/godkjent av høytstående russiske embedsmenn og en statssekretær i sportsdepartementet. Da dette ble rullet opp, gikk statsapparatet med President Putin i spissen inn i rollen som forfulgte og fornærmede uskyldigheter:

Det er diskriminering og ein politisk kampanje mot russiske idrett, sa Putin om avgjerda å utestengde heile den russiske friidrettstroppen frå OL i Rio. Like dumt og like lite troverdig, som Trump påstanden om at menneskeskapte klimaendringer er en svindel iscenesatt av Kina.

Maskene faller ! Forsvaret har slått sprekker. Løgnene avsløres. Presidentembedet kan ikke fornekte sannheten. En institusjonell sammensvergelse, sier lederen for de russiske anti-dopingmyndigheter nå. Vi har opplevd det før i sykkelsporten. Utholdenhetsidrettene har vært utsatt for bruk av prestasjonsfremmende ulovlige substanser i mange former. Vektløftere og eksplosive idretter har også hatt nær kjennskap til farmakologiens snarveier til suksess. Alle de andre gjør det, og hensikten helliger middelet har vært argumenter for å lukke øynene, eller å bli med på ferden.

En uheldig bruk av leppesalve med ulovlige ingredienser, synes unektelig smått i den store sammenhengen. Absolutte regler og konsekvenser ved brudd, er uansett det eneste effektive virkemiddel, om OL- Eden i fremtiden frimodig skal kunne ytres av friske idrettsjenter og gutter. Jeg tror  det må være mulig. Det kan bare skje ved å fjerne korrupte, politiserte, grådige og kyniske ledere. Det kan bare skje om reglene håndteres absolutt og konsekvent overfor ulovlig legemiddelbruk, og at utøverne kjenner de nådeløse konsekvensene av å bryte eller tøye reglene. Det skal være mulig, men vi har langt å gå.