Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Reisebrev fra Kina

24. Oktober 2014

Forrige helg hadde jeg gleden av å lede en liten delegasjon av norske bedrifter til International Capital Conference 2014 i Beijing . Vi fikk møte en rekke selskaper som er engasjert i investeringer både til og fra Kina. Nettverket teller også sentrale politikere, med Frankrikes tidligere statsminister Raffarin og tidligere Visehandelsminister Yongtu Long fra kinesisk side, som viktige støttespillere. Selv om også kineserne ser noe lavere vekst enn før, er ca 7,5 % bnp vekst langt utover det de fleste land i verden kan drømme om. Rekordene har løpende stått for fall, i de rundt 30 år siden Deng Xiao Ping  åpnet opp for utviklingen, som har gjort landet til verdens nest største økonomi.

En ny rekord faller i år. Kina blir nettoeksportør av kapital. For første gang er investeringene ut av Kina og inn i industri, eiendom og næringsvirksomhet i andre land, større enn investeringen fra verden forøvrig til Kina. EU landene er Kinas største handelspartner. Om noen skulle være i tvil.  Norge  er ikke blitt med på denne eventyrlige utviklingen. Våre handelstall viser beskjeden vekst, mot en nærmest eksplosiv vekst i samhandelen mellom land som Danmark, Tyskland og Kina. Jeg er ikke i tvil, vi vil fortsatt vil se en økning i antallet kinesiske interessenter som vil investere i Europa. I Norge har vi hatt stor glede av China National Bluestar sitt oppkjøp av Elkem, og Huawei som har etablert seg på Fornebu har hatt en viktig rolle i oppgraderingen av mobilnettet til Telenor. I en slik sammenheng, vil vi ha alt å tjene på å få normalisert forholdet mellom våre to land. Dessverre henger ringvirkningene av fredsprisen fortsatt igjen. Vi kunne begynne med å stille oss bak Beijing som arrangør av Vinter OL. Et kinesisk  OL vil løfte oppmerksomheten mot vinteridretten, og bringe titusentall nye aktører til ski, skøyter og de nordiske idrettsgrener. Norsk støtte og ekspertise for å løfte arrangementet frem vil bli lagt merke til.

Gjentatte innlegg på ICC konferansen, fra viktige, store og ekspansive kinesiske selskaper, understreket behovet for innsats og investeringer i fornybar energi, miljøriktige produkter og renseteknologi. Det må til, om Kina skal nå sine ambisiøse mål om å rydde opp i de enorme problemene, som noen tiårs uhemmet vekst har skapt. Det trenger de! I helgen arrangerte byen også Beijing Maraton, og luftforurensingene lå i alle fall 15 – 20 ganger over de grenser WHO setter som helsefarlige. Mange  av løperne la først ut på sine 42 kilometer først etter at de hadde skaffet seg gassmasker og luftveisbeskyttere i alle farger, størrelser og utforminger .  Det kan  være et skrekkbilde på et miljømessig futuristisk mareritt, om ikke bestrebelsene på å rydde opp skulle lykkes.

Også  derfor kan  OL bli et “Fast Track” spor til å legge ned miljøskadelig i industri og fremme et kinesisk “Energiewende”. Det er nødvendig om Vinter OL skal bli et vellykket arrangement, og langt viktigere – kinesisk oppmerksomhet mot klima og miljø er avgjørende for å avverge en uavvendelig miljøkatastrofe. Bevisstheten er på plass og vilje til handling følger. I et normalisert forhold mellom Norge og Kina vet jeg om en serie norske bedrifter som står klare til å ta del i arbeidet med miljøteknologi og energieffektivisering som verktøy.  Vårt eget Viking Heat Engines AS konsept, og CraftEngine produktet er ett slikt eksempel.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 257 other subscribers