Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Respekt- Kvinner viser vei!

23. November 2019

4 kvinnelige journalister hadde denne uka ansvar for debatten mellom 10 demokratiske Presidentkandidater i Atlanta. De gjorde jobben sin, og satt sitt preg på kvelden. Det har skjedd før, som da legendariske Barbara Walters stod for utspørringene alene i 1976 og 1984, men her var 4 skarpskodde, erfarne, vel forberedte og tydelige politiske journalister, som visste å avkreve politikerne svar, og holde driv og spenning i debatten.

På tross av de pågående høringene i Kongressen, og live sendinger  fra drøftingene om mulig Riksrettstiltale mot Trump, ble det andre temaer, som bidro til å forstå forskjellene mellom kandidatene. Særskilt klimaspørsmål og kvinners rett til betalt barselpermisjon ble løftet frem. Et tilsvarende utspørrerpanel med menn, hadde kanskje lettere oversett det faktum at USA er en av få stater i verden, som ikke har lovfestet mors rett til fødselspenger. Det bør kunne bli en viktig valgkampsak.

85 prosent av respondentene i en Pew undersøkelse støtter opp om retten til permisjon uavhengig av lønsnivå for mor eller far ved fødsel eller adopsjon, hvor enten staten eller arbeidsgiver må betale. Det er radikalt i USA. Det er viktig for velgerne, og det et tema som kan aktivisere kvinner og et større mangfold av velgere til å registrere seg for å stemme.

Lovfestet rett til permisjon inntil 4 måneder gjelder allerede, men det stilles ingen krav til at den skal være betalt, og statistikk viser at kun en av 10 arbeidsgivere i USA gir lønn under slik permisjon. Det betyr også, at retten for mange unge mødre og fedre blir illusorisk. Honnør til utspørrerne. Ashley R Parker fra Washington Post med sine spørsmål om familiepolitikk var en sterk, relevant og kritisk røst. Sammen fikk de frem forskjellene mellom kandidatene, og uten at det endte med støy og skittkasting.

 

Rachel Maddow(MSNBC), Andrea Mitchell(MSnBC), Ashley R.Parker(Washington Post) og Kristen Welker(NBC)

Til debatten om permisjonsrettigheter og fødselspenger fremstod Senator Kamala Harris med det videste forslaget, rett til lønnet permisjon i 6 måneder. Hjemstaten hennes, California, er også blant de som allerede har vist vei, og innført lovfestet rett til betalt permisjon. I senatet ligger et lovforslag fra Senator Kirsten Gillibrand. Hun er ikke lenger blant kandidatene, men hennes forslag til justeringer i The Family Act vil gi rett til tre måneder lønnet permisjon, og ordskiftet i debatten denne uken og programledernes innsats for å sette saken på Agendaen gir håp om at det kan skje.

Våre norske regler fremstår som utopiske for den jevne amerikaner, men det er bevegelse også her. Hvite eldre menn er de som holder mest igjen. Nettopp det ble da også utfordringen til de ti kandidatene. Skal Trump vippes ut av det Hvite Hus må det en koalisjon av unge, kvinner, fargede og mangfold til. I saken om rett til betalt fødselspermisjon har demokratene en sak som forener på tvers av kjønn, geografi og partitilhørighet.

Det kan bli utslagsgivende, og debatten denne uken fikk frem flere nye stemmer. som viser veien fremover for Amerika. Kanskje får også velgerne øynene opp for at rekken av “grumpy old men” som Donald Trump (72), Bernie Sanders (78), Joe Biden (76) ikke er de rette til å bære lederskapet for de nye og mer mangfoldige generasjoner av amerikanere. Det var 4 skarpskodde kvinnelige utspørrere, som hadde ansvar for denne TV debatten. De gjorde jobben sin, Amerika og verden fikk se at ordskiftet og valget dreier seg om mer enn korrupsjonsanklager, Riksrett og skittkasting.

Respekt- Kvinner viser vei i politikken og journalistikken.

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 239 other subscribers