Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Rett og galt

16. Desember 2014
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Slik står det skrevet i Thomas Jeffersons og USAs uavhengighetserklæring, og denne opplysningstidens politiske mester, og den amerikanske revolusjon var med å vekke en hel verden for individets ukrenkelighet, Naturretten og grunnleggende menneskerettigheter. Jeffersons politiske testamente, og den betydning Amerika har hatt i kampen for frihet og uavhengighet fra tyranni og vilkårlige despoter, har preget min opplevelse av politikk og forskjell på rett og galt.Derfor er det ille å se, hvor galt det har gått i amerikansk politikk, og hvor farlig det er når politiske ledere glemmer prinsippene og verdiene de er valgt til å forsvare. Tidligere Visepresident Dick Cheney, forsvarer i Meet the Press på søndag, sine beslutninger og ansvar for å praktisere tortur i kampen mot terroristene etter 11 september. “I would do it again in a minute”, sier han, som forsvar mot den rapporten som Senator Dianne Feinstein nylig la frem. Rapporten er et produkt av Senatets granskning av CIAs forvarings og forhørsmetoder, og det er rystende lesing.Her dokumenteres hvordan fanger er blitt festet med håndjern til stenger over hodene deres, og slik er de blitt hengende i opptil et døgn. I et annet tilfelle, ble en ellers frisk fange lenket naken til et betonggulv, og antas død etter  livstruende nedkjøling. Det dokumenteres bruk av såkalt “waterboarding”, som oppleves som drukning av de som utsettes for det. “I would do it again in a minute”, sier Cheney. Måtte aldri han eller hans likesinnede igjen få komme til makt, sier jeg. Senator John McCain (R), som selv satt i Hotel Hanoi, og opplevde tortur og nedverdigelse i hendene på sine fangevoktere, er krystallklar. Han sier om “Waterboarding”, at amerikanerne etter 2 verdenskrig førte japanere til krigsrett for det samme, og “vi dømte dem til døden ved henging”.

Jeg gremmes når jeg ser Cheney i “Meet the Press”.  Angrep er tydeligvis det beste forsvar. På tross av de dokumenterte resultatene av tidligere beslutninger, ser  han ikke noen problemer, så lenge de når sine mål. Klarere kan det ikke sies – hensikten helliger middelet. Det sier han, tidligere Visepresident og medlem av Thomas Jeffersons parti, Republikanerne. Han har lite forstått av sitt politiske opphav, eller hvilke fundamentale verdier og menneskerettigheter han og USA er  forpliktet på.

Nei, det er fortsatt forskjell på Rett og Galt, og vi kjenner hva som er galt når vi ser det. Her ligger også troen på Naturretten, som Uavhengighetserklæringen selv viser til. Senere er det nedfelt i FNs Menneskerettighetserklæring og i Traktaten mot Tortur. Det er dette Senator Dianne Feinstein, og granskningsrapporten, også konkluderer med. Honnør til henne, og Komiteen som løfter det frem. Om ikke vi i de liberale vestlige demokratier selv vedstår oss, og lever etter våre egne grunnleggende humanitære verdier, vil vi for alvor ha tapt kampen mot terrorvelde, ekstremister og terrorister av alle slag. Vårt eget 22 juli, IS barbarenes fremferd og de siste dagers skrekkbilder fra Australia, viser hva vi har å kjempe mot.

Det er vi i de vestlige demokratier, med USA i spissen, som er siste skanse mot de uhyrligheter og skrekkregimer som følger av de ekstremes forvirrede ideologier. Derfor velger jeg å tro på Dianne Feinstein – ” America is big enough to admit when it’s wrong, and confident enough to learn from its mistakes”. Måtte det skje !Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 273 other subscribers