Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Arbeid og pannekaker 55+

15. Mai 2018

We love our seniors, sier de på International House of Pancakes(IHOP). De mener alvor. Vi over 55 får honnørrabatt på stabelen med pannekaker med lønnesirup. Jeg slo til med pannekakefrokost på avreisedagen fra Boynton Beach. Herligheten ble servert av Lucy. Lett på fot, kjapp i replikken og småfrekk i avleveringen, som det passer seg derover. Ikke noe spesielt med det, men Lucy hadde nettopp fyllt 76. Jo, de har all grunn til å verdsette seniorene sine.

Riktignok er gjennomsnittsalderen høy i “The Sunshine State”, og vi burde ikke bli overrasket, for de dukker opp over alt- Seniorbrigaden i arbeidslivet. I kassa på supermarkedet, i billetlukene hos Disney eller som parkbetjenter på stranda. Men, Lucy, med sine 76 år jobber  fulle dager, fem dager i uka. Med oppvekst i Hotell og Restaurantbransjen, vet jeg godt hvor fysisk krevende det er å jobbe som servitør. Hun holdt seg i farta, og så ikke ut til å ha forsynt seg for mye av pannekakefristelsene. Verre er det med meg. 11 dager i høykaloriland med Burgere, Biffer, loaded Idahoe poteter og toppet med pannekakefrokost, stoppet visereren på vekta 2 1/2 kg over normalen ved hjemkomst.

Nei, det er helse i arbeid, og du holder deg ung med å være i sving. Arbeidsstatistikken fra Bureau of Labor Statistics(BLS) er oppløftende lesing. Andel av befolkningen over 65 i jobb er mer enn doblet fra 1977  til  2007. Frem til 1986, var det obligatorisk pensjonsalder i Social Security systemet ved fyllte 65. Som statistikken nedenfor viser eksploderte andelen eldre i jobb etter det. I Florida er det synlig. Sikkert også nødvendig, i en stat som har den nest høyeste befolkningsandel i Amerika av folk over 65 år.

I Norge har vi løftet pensjonsalderen fra 67 til 70, og videre til 72. Med innføring av nytt pensjonssystem, levealdersjusteringer og mye større fleksibilitet i kombinasjon av jobb, trygd, alderspensjon og AFP, ser vi at gjennomsnittsalderen for pensjonering er på vei opp også hos oss. Slik må det bli, om vi i fellesskap skal klare å bære velferdssystemene våre. Mange vil etterhvert oppleve det som en nødvendighet å spe på trygd og oppsparte midler, med ekstra inntekter fra deltidsjobber eller andre arbeidsaktiviteter. Det er ikke til å stikke under en stol. Lucy trivdes i jobben, men som hun sa “I need the money”.

Jeg er hjemme igjen, hos IHOP er jeg registrert som en rabattberettiget senior.  Lucy, med sine 23 års ansiennitet i restaurantkjeden kvalifiserte omtrent for det samme idet hun startet sin karriere, som servitør på Pannekakehuset. Honnørtilværelsen og nye karrieremuligheter går hånd i hånd. I USA er det blitt en skog av rekrutteringsfirma og arbeidsformidlere, som spesialiserer seg på jobber for eldre.

Aldersfordelene er mange, billige pannekaker, honnørtilbud og velstandstillegg er blant disse. Muligheten til å engasjere seg i samfunnet, frivillig innsats,  arbeide fullt eller deltid lenger, er kanskje større enn noen gang før. I Norge er fleksibiliteten, kombinasjonsmulighetene og sjansen til å tilpasse hverdagen etter egne behov og ønsker økt kraftig i de siste årene. Det er bra, men i takt med at pensjonsalderen øker bør arbeidsmiljølovens oppsigelsesbestemmelser mykes opp.

Hvor grensen bør gå, vet ikke jeg. Men, et sted ved 65, 67 eller 70 bør retten til å stå i stilling bortfalle, og ansiennitetsrettighetene nulles ut. Må det nedbemanninger og omstillinger til, er det urimelig om vi seniorer alltid skal kunne trekke alderskortet, som frikort og vern mot endringer. På et tidspunkt får de unge gå foran. Så får heller vi, som Lucy, finne oss nye oppgaver eller nye karriereløp, hvor vårt engasjement og innsats kan komme til nytte.

Statistikken fra USA viser,  at fleksibilitet gir muligheter, og antallet eldre i jobb har eksplodert. Jeg har ikke tilsvarende tall for pannekakeomsetningen, men både Lucy og jeg takker for at IHOP vet å sette pris på oss.

 

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 219 other subscribers