Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Skivebom for de rødkledde og parolene deres!

26. Januar 2019

Da den nye firepartiregjeringen kom ut på Slottsplassen, ble de møtt av demonstranter. Disse var utkledd som undertrykte og misbrukte “Handmaidens”, fra den dystopiske fjernsynsserien med samme navn. Parolen var – Stopp den kvinnefiendtlige regjeringa! For en skivebom.

Med Statsministeren i spissen teller Regjeringen 22 ministere. Ti er kvinner, og av disse er de 4 valgte og fungerende partilederne alle kvinner. I  “Handmaidens verden” skal kvinnene tie, de utsettes for systematiske voldtekter, samfunnet styres etter militærkupp av et patriarkalsk diktatur. Her er de sivile friheter fra de liberale demokratiske samfunn og rettsstaten  opphevet. Gjennom sin teatralske kollektive krenkethet og parolene deres skyter protestantene langt over mål.

I Dagbladet har Marie Simonsen ikke tatt på seg den røde drakten, men tar også i bruk ord som kvinnefiendtlig, og lar sin vrede ramme spesielt Kjell Ingolf Ropstad fra Krf. En “Statsråd av verste sorten”, kaller hun ham. Utgangspunktet hennes er regjeringens ønske om å regulere retten til selv å velge fosterreduksjon etter 12 uke.  Hun sier, “det gir ingen mening annet enn å gi Krf en seier på bekostning av en håndfull kvinners liv”

Hva Ropstad har måttet tåle av karakteristikker, skjellsord og trakassering i kommentarfeltene og i de sosiale medier er illevarslende og dypt bekymringsfullt. De rødkledde og Marie Simonsen har gått foran og legitimert det.

Den rett til fosterreduksjon, som har vært praktisert etter 12 uke av svangerskapet siden 2016, var aldri drøftet av lovgiver i forarbeidene eller i teksten til abortloven. Teknologien har løpt foran lovarbeidet, og endringen kom i form av en betenkning fra Justisdepartementets lovavdeling. Det var legestanden selv som ba om en avklaring. Det er heller ikke slik at det vil bli forbudt, men det forutsettes en forutgående nemndbehandling, på samme måte som for svangerskapsavbrudd etter 12 uke for øvrig.

Så vidt meg bekjent praktiserer ingen andre land en slik forståelse eller lovgivning, som den det ble åpnet for gjennom lovavdelingens fortolkning. Derfor tjener det åpenbart en hensikt, langt utover å tekkes Kristelig Folkeparti, at Stortinget får seg fremlagt et bearbeidet og bredt anlagt lovforslag, og ikke fortsetter en praksis som ingen av våre naboland har utfra en byråkratisk forståelse av lovens anvendelse alene.

Inntil 12 uke består retten til fri abort(svangerskapsavbrudd), og kvinnens eget valg uansett uavkortet. Etter 12 uke innvilges de fleste søknader i praksis, og begrunnet i kvinnens situasjon og ønsker. Det dypt etiske dilemma, om det også gir rett til seleksjon av hvilket barn som skal få leve eller ikke, vil etter en lovendring i alle fall underlegges en tilsvarende behandling. Kvinnens situasjon og egne ønsker i denne situasjonen må forventes fortsatt å bli tillagt stor vekt

På dette området vil Stortingsflertallet få ta stilling til det lovforslaget som Regjeringen Solberg skal få fremme. Debatten der vil gjøre det klart, at det er vanskelige avgjørelser, etiske dilemma og valg som bør tas uten å feste merkelapper og stigmatisere hverandre. En regjering, som understreker enkeltmenneskets plass i det sivile samfunn, og det å bygge på tillit, frihet og ansvar er så langt fra det dystopiske “Handmaidens” verdensbilde en kan komme .

Nei, det ble rett og slett- skivebom for de rødkledde og parolene deres.

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 239 other subscribers