Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Uvesentligheter-Hva med et unnskyld, Solhjell?

29. August 2017

I Aftenposten angrep stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell(SV) nylig  Kulturministeren og regjeringens kulturpolitikk. Jeg har siden 2015 vært styreleder i nyskapningen, Talent Norge AS. Denne satsingen avfeier Solhjell, som uvesentlig både i størrelse og effekt. Det er valgkamp, og det overrasker ikke meg, at SV og opposisjonen ikke finner å hylle regjeringens kulturpolitikk. Slik er politikkens vesen. Men, de mange som bidrar med innsats, entusiasme og penger burde forvente en annen holdning ,og oppmerksomhet. De gir viktige bidrag til å løfte frem våre fremste unge talenter innenfor kunst – og kultur. På bakgrunn av hva de gjør, løfter frem og får til, ville en uforbeholden unnskyldning være på sin plass.

Om noen skulle være i tvil, kan dere blade litt i årsrapporten fra Talent Norge her. Ved årsskiftet hadde vi vært med å løfte frem  21 ulike satsinger, med over 400 talentutviklingsplasser. Økonomisk sett, er det utellinger på over 130 millioner kroner, hvorav 50 av disse er statlige over Talent Norges budsjetter. 80 millioner kroner er fra ulike private bidragsytere som stiftelser, selskaper og privatpersoner. Uvesentlig for Solhjell, men neppe for Riddu Sessions, som løfter frem unge samiske kunstnere. Heller ikke for Den Norske Opera og Ballett, som sammen med oss, Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, Statkraft, Scatec, Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping fikk finansiert, organisert og realisert drømmen om Nasjonalballetten Ung. Ti fremragende dansere mellom 17 og 23 fikk muligheter de ikke ville fått, uten dette samarbeidet. Forestillingen Romeo og Julie sammen med break dance gruppa King Wings samlet fulle hus i Olavshallen i Trondheim, Kilden i Kristiansand og på Hovedscenen i Oslo. Effekten var alt annet enn uvesentlig, verken for publikum eller de medvirkende.

Det er ikke mulig å løfte frem alle de 21 satsingene Talent Norge har vært med å utvikle eller utløse. Men, jeg er stolt over at de spenner vidt både kunstnerisk og geografisk. 5 er fra Trondheim og nordover, 9 på Østlandet, 3 i Agder/Rogaland og 4 på Vestlandet. De er innenfor dans, tekst, musikk, film. Fra det unge urbane til det klassiske, og det  nye mangfoldet i landet vårt. Ett eksempel på det siste finner vi i Tekstlab-Inkubator, fra starten finansiert av Bergesenstiftelsen og Talent Norge.

Ideologisk og politisk kan det selvsagt være uenighet om finansiering av kultur, og i hvor stor grad privat medfinansiering er et gode eller ikke. Men 80 millioner kroner fra private i disse to årene er i alle fall ikke uvesentlig. De 50 millionene fra Talent Norge har bidratt til å utløse engasjement, innsats og glede langt utover størrelsen på bevilgningen fra Stortinget. Etter 16 år på Tinget og mange år i Kulturkomiteen, hadde jeg forventet at Solhjell, valgkamp eller ikke, forstod å verdsette talentene, ildsjelene som jobber med å få disse frem, og ikke minst kunne vise respekt for hva de får til. Disse er ikke uvesentlige- og de fortjener en uforbeholden unnskyldning, for arrogant å ha blitt avfeiet som det.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 257 other subscribers