Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Tyskland- vår undervurderte nabo

23. August 2016

schumann

Jeg er nettopp tilbake fra helgebesøk i Dusseldorf. Jeg har finpusset tyske gloser, og forsøkt å hente frem igjen huskereglene for ulike kasus. Aus, bei , mit, nach  von, zu . Preposisjoner, som ble pugget inn sammen med morgenens rytmiske bevegelse over tannpussen. Jeg var heldig. Tysk konversasjon hadde glidd inn  med besøk til Onkel Robert i Wuppertal.  Ungkar og konditor var han. Bekjentskap fra krigsår, men en representant for okkupasjonsmakten som evnet å skaffe seg venner i Norge. Min far og farfar var blant dem. Han gav meg trygghet til å bruke stemt s, og med sesongkort til Deutsche Oper am Rhein, ble operetter og romantiske Lieder en del av dannelsesreisen, sammen med ham.

Under helgeturen slentret vi gjennom Hofgarten, og opp til hjørnet av parken hvor operahuset ligger. Underveis passerte vi bysten over Robert Schumann, en av de beste representanter for tysk romantikk i sin komponistgjerning. Fantasie in C ,får stå som et lysende eksempel på det. Ennå er Tyskland nordmenns 5-6 største ferieland. Direkteruten til Kiel, og tilgjengeligheten med bil står nok for mye av det. Som handelspartner, fortsatt størst etter Sverige, men på tross av at 14 prosent av bedriftene, i en NHO undersøkelse, sier at de trenger tysk-språklige ansatte, faller andel som tar tysk i ungdoms- og videregående skole kraftig. I de senere år er det spansk som er blitt ungdommenes favoritt.

Like galt, er det når vi ser på antallet norske studenter, som velger Tyskland som studieland. Her har Australia seilt opp, som en stor avtaker av norske studenter, mens i Tyskland har antallet norske gått fra 1038 på begynnelsen av 90 tallet til litt over 200 i 2012-13. Jo, næringslivet taper konkurransekraft om oppdrag i Tyskland, eller  til å fange opp nye trender og muligheter til forretninger fra Tyskland. Historisk har norsk ungdom tilegnet seg ingeniørfag, økonomi, medisin og odontologi i stort omfang fra tyske universiteter og høyskoler. Vel hjemme, er båndene til det viktige partnerlandet ivaretatt. Vennskap ble stiftet, ekteskap inngått og kunnskapen om det tyske språk og tyskernes bidrag til den europeiske kulturarven har vært sterk.

Vi står i fare for å miste mye. NHO og Universitetet i Oslo har etablert et tett samarbeid for å løfte interessen for språkfagene, og særlig de språk som næringslivet etterspør. Økt stipendiering for de som velger seg tysk kunne være et godt tiltak. Selv velger jeg Tyskland som nærområde, og det tar ikke så mange timene å komme seg til Flensburg, Lubeck, Hamburg, Bremen og andre nordtyske byer, som kjennetegnes ved utstrakt handel og samkvem med Norge gjennom uminnelige tider.

Mitt høyst personlige prosjekt, etter 150 års markeringen av 1864 krigen mellom Danmark og Tyskland, er å besøke de viktigste stedene langs den gamle dansk tyske grense. Fra 1380 til 1814 var det også sydgrensen for det dansk norske tvillingrike. Her var det stor økonomisk aktivitet, viktige handelsveier og sterke kulturelle bånd mellom Sørlandet og områdene i Schleswig Holstein, under dansk overherredømme. Det gir mange store opplevelser å gå opp grensene for dette gamle slektskap og naboskap. Hopp i det –  an auf hinter in neben über eller unter styrer både dativ og akkusativ. Øving gjør mester, og vi får finne oss i å pugge noen gloser. Tyskland er vel verdt det, denne vår undervurderte nabo.

 Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 203 other subscribers