Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

United we stand-divided we fall

5. Juli 2020

United we stand divided we fall.  Strofen blir brukt i The Liberty Song, en patriotisk påminnelse fra uavhengighetskampen og den amerikanske revolusjonen. Plakaten på bildet viser hvordan strofen igjen ble brukt for å mane til samhold og styrke under 2 verdenskrig. Nå styres landet av Donald Trump. Han forener ikke, men splitter. Fellesskapet i Amerika, NATO og det samarbeid som er bygget opp gjennom generasjoner brytes ned. Tilliten forvitrer.

I gryende politisk oppvåkning i tenårene, kastet jeg meg inn i debatt og kronikkskriving. En av dem i polemikk mot Harald Stanghelle i Unge Høyre Avisen – Extra. Jeg husker ikke alt, nyansene var sikkert få, engasjementet desto større. En av overskriftene mine lød- vi som elsker Amerika. Med dagens President, og det stolte republikanske partiet redusert til klakører for hans egosentriske “Weltanschauen”,  slår kjærligheten sprekker.

Det gjør inntrykk, når tidligere Forvarsminister, James Mattis, sterkt advarer mot en President som trosser Grunnlovens prinsipper, og setter militæret inn mot folket. De bruker gummikuler og tåregass for å rydde vei til Trumps mediastunt utenfor St Johns katedralen. Teatralsk viftet han med bibelen, og appellerte til sitt grunnfjell av støttespillere av hvite sydstatsmenigheter og “Rednecks”. I lys av sine mange motbydelige tweets, løgner og vulgariteter burde de se ham, som en som tråkker på budskapet og kjærlighetsbudet, og ta avstand fra ham og alt hans vesen.

President Donald Trump, dressed in a dark blue suit with a light blue tie and white dress shirt, holds a copy of the Bible in front of Ashburton House, a former private residence which now serves as the priory house of St. John's Episcopal Church just north of Lafayette Square. St. John's is popularly known as the "Church of the Presidents" because every president since James Madison has attended services there at least once, typically on the day of their inauguration.

I utenrikspolitikken har han gått til angrep på Amerikas fremste allierte, og latterliggjort deres statsledere, som Tysklands og Storbritannias Markel og May, Canadas Trudeau og Frankrikes Macron. Berettiget har han etterlyst andre NATO lands oppfyllelse av målsettingen om 2 prosent av BNP til kostnadene ved Alliansens felles forsvar av våre land og interesser. Samtidig har han ved gjentatte anledninger uberettiget sådd tvil om Natos bunnplanke, paragraf 5, om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle. I stedet for å ivareta Amerikas rolle, som garantist og lim i det vestlige samhold, sår Presidenten kiler mellom medlemsland og statsledere og alliansepartnere. I sitt avskjedsbrev gjorde tidligere Forsvarsminister, General Mattis det klart, at han gikk av grunnet Trumps manglende støtte og respekt for internasjonale avtaler og allierte. Det etterlatte inntrykk er, at dette er en mann vi ikke kan stole på. Kan vi da stole på USA?

Nå raser Covid 19 pandemien. Norge har smitten under kontroll. Coronaspredningen er ute av kontroll i USA leser vi i overskriftene fra Amerika, som denne i The Atlantic. Presidenten har konsekvent nedvurdert faren. Vi følger Regjeringen og åpner sammen, gradvis og kontrollert.. Tilliten til Erna øker. Trump gjentar, gjentar og gjentar at viruset “will disappear like magic”, og i kontrast til Erna synker tilliten til ham dramatisk.

Trump sår splid og høster mistillit. Måtte ordene fra The Liberty Song gjalle. United we stand- divided we fall. Exit Trump i november, bare da kan tillitsbyggingen komme i gang  i folket, til landets naboer, alliansepartnere og blant oss som fortsatt nærer kjærlighet til landet, folket og The Spirit of 76

God SøndagFølg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 258 other subscribers