Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Verdier er mer enn penger

3. April 2016

 

Architektura_mcDonalds_ubt

Foto: Tomasz Sienicki,  https://commons.wikimedia.org/

 

Tidligere i uka, fikk jeg lede en fantastisk konferanse i de gamle ærverdige lokalene til Privatbanken i Kristiansand. Banken mellom søylene er borte. Den tidligere fondsavdelingen og direktørkontorene er gjort om til møtelokaler. Det sier sitt om endringene i finansverdenen, at resten av bankbygningen nå huser byens McDonalds restaurant. Temaet for dagen var, Næringsliv og sosialt ansvar. Initiativtakere til arrangementet var Kruse Smith Stiftelsen og Strømme Stiftelsen. At temaet interesser viste oppslutningen om konferansen. Det var stinn brakke, og mange måtte bare beklage at de ikke fikk plass.

Vi fikk oppleve glitrende presentasjoner fra filosofen Henrik Syse, Investoren og den sosiale entreprenøren Johan H. Andresen, Kavlifondet og Sissel Leire, som 3 generasjon i Kruse Smith konsernet.  De  viste mange ulike måter å ta, og å organisere dette sosiale ansvaret på. Fra det rent filantropiske, gleden ved å gi, og til det å integrere ansvar for mer enn den økonomiske bunnlinjen i virksomheten. Blant det jeg tok med meg ut, var Johan Andresens råd, at den enkelte bedrift eller organisasjon må se hva de selv er best på, og så nytte denne kompetansen til å dele med sosiale entreprenører, eller andre som trenger nettopp slik kunnskap og kraft for å vokse.

Under tittelen – verdier er mer enn penger, innledet Nicolai Tangen, stifter og leder av AKO Capital. Han fortalte engasjert om stiftelsen av selskapet, og hvordan de etterhvert hadde etablert en egen veldedig stiftelse, AKO Foundation. Denne har blitt tilført ca 200 mill i året siden den ble startet, og stiftelsen engasjerer seg i utdanning, like muligheter for  unge, og kunst og kultur. Han la ikke skjul på at skatteincentiver i Storbritannia gjør det lettere å engasjere seg i veldedig virksomhet. Det gjør hjelpen bedre og mer målrettet, enn om den skulle kommet fra staten eller andre offentlige kilder. Hos oss er skattefradrag for gaver ennå svært begrenset, men de nylig innførte gaveforsterkningsprogrammene kan kanskje åpne for bredere  bruk av tilsvarende virkemidler her hjemme.

AKO Foundation  har  engasjert seg i Strømmestiftelsens arbeid. Det har de ikke tenkt å slutte med. Tvert om! I møtet sendte han ut en skikkelig utfordring. De matcher ubetinget, krone for krone, bidrag som andre gir denne og neste uke. Inntil 10 millioner kroner er dette løftet gyldig for, og Strømmestiftelsen kjører en kampanje for å passe på at det må bli oppfylt. Trykk på lenken ovenfor – å bli med du også.  Disse pengene kan sikre en  familiefar  et lite lån og skape seg en jobb som gir inntekt, tak over hodet og mat på bordet til hele familien. En liten gutt kan få begynne på skolen og lære å lese, skrive og regne. Ei ung jente kan slippe å gifte seg og bli mor som 12-åring.

Dette skaper varige verdier, som er langt mer enn penger. Filantropi eller samfunnsansvar. Spiller det noen rolle?  Denne konferansen ble i alle fall en vekker for mange. Dagen i Kristiansand, ble en praktisk innføring i hva den enkelte, bedriften eller organisasjonen kan bidra med. AKO Foundation og Nicolai Tangen viste det i praksis med å sette i gang en “kronerulling” , som kan føre inntil 20 millioner kroner inn i Strømmestiftelsens Jobbskaperarbeid. Dette ble mer enn prat – det skapes fortsatt verdier i “banken” mellom søylene.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 257 other subscribers