Johnny B. Weekly

Strøtanker om politikk, samfunn og det som måtte passe seg.

Vik ikke for formyndere, Fariseere og lukkelovsentusiaster

13. April 2015

I følge Kristiansand Arbeiderparti mobiliserer de bredt mot Søndagsåpne Butikker. Til førstkommende søndag inviterer de sammen med LO, Handel og Kontor, Kirken og miljøbevegelsen til tur på Odderøya. Jeg kan ikke se om det er den norske Kirke, eller mer ubestemt fra kirkemiljøer, som de skriver i invitasjonen. Heller ikke vet jeg hvem “miljøbevegelsen” er, men det høres jo ut som om det er riktig mange. Det jeg i alle fall vet er, at om solen skinner vil tusenvis av Kristiansandere, som vanlig finne veien ut til Odderøya. Der ute venter nystekte vafler, uforstyrret utsikt til Skagerrak og fri flyt av forventning om lange varme dager og sommer.

Det jeg også vet er, at om jeg skulle legge søndagsturen min dit ut, så vil jeg ikke bli talt opp og tillagt den brede mønstringen mot søndagsåpent. Det tror jeg heller ikke alle miljøbevisste eller kirkemedlemmer vil.  Eller hva med kunstnerne, galleristene, antikvariatet. Alle de som tenner fakler, og setter ut skilt med Åpent, for å lokke til seg turgåere og andre. Mange drar ut, nettopp for å få en opplevelse av et aktivt kulturliv, og kanskje gjøre en god handel. Hvorfor ikke innføre en lukkelov som stanser dette også. De som ikke ønsker at butikker skal få holde oppe på søndagen, opptrer som formyndere med loven i hånd. De, og ikke butikkeieren eller publikum, er best egnet til å bestemme hvordan vi andre skal få innrette søndagene våre. Det er ikke ukjent i kirkekretser. Fariseerne la i følge bibelen detaljerte regler for hva, og hva som ikke kunne tillates på Sabbaten. Mesteren selv tok et oppgjør med det.

Nå annonserer Arbeiderpartiet allianse med kirkemiljøer, for å få stanset en liberalisering av loven. De påberoper seg også Miljøbevegelsen. Uansett hvilken fane de går under, eller hvilken bevegelse de måtte identifisere seg med. Uaktet de ideelle motiver, dette er en samling formyndere, Fariseere og lukkelovs-entusiaster, som setter sine interesser og preferanser over andres. Her vil jeg mye heller la markedet få råde.  Hvis det er slik at flertallet ikke ønsker handel, og ikke vil benytte et utvidet tilbud, er det ganske enkelt ikke livskraftig. Hvis det er slik, at mange av oss vil kombinere handel, opplevelser og besøk på kafeer og restauranter kan det bli en renessanse for levende bykjerner. Hvem vet, men bedre at summen av enkeltaktører dynamisk får bestemme utfra egne valg, enn at lukkelover skal fastsette hva eller hvem som får handle, overleve eller diktere hvordan jeg og naboen innretter vår søndag.

I Danmark ble det åpnet for Søndagshandel i liberaliseringen av Lukkeloven i 2012 . I “Visit Copenhagen“, hvor byen og reiselivet løfter frem det byen har å tilby, gjøres det til en attraksjon i seg selv. I den norske debatten hevdes det ofte, at de store butikkene vil vinne frem i kampen mot de små. Slik behøver det slett ikke bli. Hvis rushtiden, og hverdagens parkeringspriser, rushtidsavgifter og restriksjoner ikke gjelder søndagene, kunne kanskje handel på søndagen være med å vitalisere butikker, kulturtilbud og opplevelser i  bykjernen. Reiselivet og opplevelsesindustrien, har alltid vært der når andre har fri. Hvorfor er det annerledes for dem, enn for ansatte i Handelen? I alle fall burde de fra de såkalte kirkemiljøene, som er mot søndagsåpent, være prinsipielle. Hvorfor kan de på religiøst grunnlag godta at noen bransjer, men ikke andre kan få lov til å løfte sine varer og tjenester frem på hviledagen. Når kommunene selv skal få bestemme, blir i alle fall beslutningen tatt nærmere de det gjelder, og ut fra lokale forutsetninger.

Dagens bestemmelse er i alle fall pussige og urettferdige. Små dagligvarehandler, Brustadbuer, får holde åpent om søndagen. Det samme gjør butikker på såkalte turiststeder. Det gjør at matvarebutikken, i mitt  gamle boligområde, på Hamresanden har full parkeringsplass og stinn brakke hver søndag, også utenom sommersesongen. Butikkene noen kilometer unna, i samme kommune, må holde stengt. Nettbutikker, servicetelefoner i bank og forsikring og andre tjenesteytende næringer betjenes i økende grad 24/7, eller med betydelig utvidet åpningstid.  De bemannes og vi betjenes enten det er hverdag kl 22.30 eller på en søndag. Det skjer i avtale med den enkelte ansatte og i forståelse med dere organisasjoner. Derfor reklamerer nå Nordea med: Hele døgnet- alle dager- hele året . Slik er også konkurransen til varehandelen. Netthandelen er vel så farlig for småbutikkene som Varehuset. Nære, levende og åpne butikker er kanskje et helt nødvendig svar for å overleve.

Hvis det er svaret, må ikke Venstre, Høyre og Frp vike for hellige eller uhellige allianser av fagforeningsinteresser, ideologisk betinget formynderskap eller lukkelovs-entusiasme ikledd miljøargumentasjon.Følg bloggen

Skriv inn din e-post adresse for å få varsler ved nye innlegg.

Join 266 other subscribers